Home Artykuły Rolnicy i gminy wiejskie zarabiają na spalaniu biomasy
Rolnicy i gminy wiejskie zarabiają na spalaniu biomasy

Rolnicy i gminy wiejskie zarabiają na spalaniu biomasy

0
0

Tomasz Kodłubański

 

Bardzo dobrym przykładem skutecznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce centralnej jest spalarnia gminna biomasy w Parzęczewie. Według opinii kierownika spalarni biomasy w Parzęczewie Zdzisława Rogowskiego wkrótce gmina ta może stać się niekwestionowanym liderem w wykorzystywaniu OZE wśród wszystkich gmin woj. łódzkiego, co potwierdza również szybki rozwój w tej gminie wykorzystywania biomasy do wytwarzania energii.

– Energię wytwarzamy ze zrębek drzewnych oraz ze ścinek drzew przydrożnych w gminie – mówi kierownik spalarni biomasy w Parzęczewie Zdzisław Rogowski. Wspomagają nas również rolnicy, którzy dostarczają do naszej spalarni np. wycięte krzaki i krzewy porastające brzegi kanałów melioracyjnych.

Spalarnia biomasy pochodzącej ze zrębek drzewnych w Parzęczewie spala przeciętnie ponad 800 ton zrębek drzewnych i produkuje dzisiaj 1 MW energii elektrycznej oraz pozwala na ogrzanie w sezonie jesienno-zimowym szkoły podstawowej i gimnazjum, bloku zamieszkałego przez nauczycieli, urzędu gminy oraz innych okolicznych budynków użyteczności publicznej.

– Dzięki inwestycji w spalarnię jaką gmina poczyniła ponad 10 lat temu oraz stałych modernizacji zarówno kotłów spalania biomasy oraz inwestycji w efektywność spalania zużycie oleju opałowego, który wspomaga spalarnię, spadło z ponad 160 tys. litrów w sezonie grzewczym do jedynie 11 tys. litrów – potwierdza Zdzisław Rogowski.

W planach władz gminnych jest modernizacji i dalsza rozbudowa spalarni.

– Ponieważ spalarnia znajduje się w budynku szkoły, co sprawia, że jest mało miejsca na swobodny transport biomasy do pieców spalających zrębki i nie posiadamy odpowiednio dużo miejsca na składowanie materiału do spalania, planujemy wybudowanie nowego budynku spalarni wraz z zagwarantowaniem miejsca na zrębki oraz wstawieniem nowego bardzo wydajnego kotła zamiast dwóch pracujących obecnie – mówi Zdzisław Rogowski.

Władze gminy planują także wymianę obecnie działającego pieca do spalania zrębek na nowoczesny bardziej wydajny.

– Kocioł będzie doskonale spalał zrębki dzięki zastosowaniu technologii spalania w dół i zgazowaniu paliwa przy temperaturach dochodzących do 1.200°C – mówi Rogowski. Oprócz tego kocioł będzie miał stałe wysokie sprawności dzięki opatentowanej konstrukcji płomieniówek oraz automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła i niskie zużycie energii – tylko 232 W przy pełnym obciążeniu.

Zdaniem Rogowskiego spalanie biomasy jest nie tylko bardziej ekologiczne ale także znacznie mniej kosztochłonne w porównaniu do opalania węglem.

– Zwykle 2 tony suchego drewna lub zrębek drewnianych są energetycznie równoważne jednej tonie węgla. Polski węgiel posiada zazwyczaj parametry 25/22/0,8 czyli ciepło spalania 25 MJ/kg, 22% popiołu i 0,8% siarki. Natomiast biomasa z drewna 13 MJ/kg, 3% popiołu i 0,3% siarki. Jak widać odpady ze spalania biomasy są nieporównanie mniejsze niż w przypadku spalania węgla kamiennego nie mówiąc o kosztach kilkukrotnie mniejszych przy biomasie.

Koszt całej inwestycji nie jest mały ale gmina liczy na finansową pomoc zewnętrzną.

– Koszt całej inwestycji przekroczy 2 mln złotych, ale liczymy, że uda się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co znacznie wspomoże finansowanie tej ważnej dla gminy inwestycji – dodaje Zdzisław Rogowski.

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT