Home Aktualności Rozmowy o współpracy w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Rozmowy o współpracy w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

0
0

W dniu 18 lutego 2015 r. Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w Ambasadzie Królestwa Niderlandów przyjął nowy Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów Martijn Homan.

Rozmowy dotyczyły nawiązania dobrych relacji z polskim samorządem rolniczym oraz możliwości współpracy. Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Martijn Homan zapewnił o swojej pomocy w przypadku potrzeby kontaktu z rządem holenderskim.

Poruszono także kwestie struktury i zróżnicowania rolnictwa polskiego, zmian w ostatnich 20 latach i postępu w różnych sektorach rolnictwa. Dyskutowano również na temat bieżących problemów polskich rolników: embarga rosyjskiego, wirusa ASF na Podlasiu, kar za przekroczenie kwot mlecznych, kryzysu na rynku wieprzowiny i braku powiązania produkcji z przetwórstwem, tak jak ma to miejsce w Holandii, oraz możliwości i strategii rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości.

Ustalono także, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie, na którym omówiona zostanie propozycja uproszczenia systemu dopłat do zazieleniania, która będzie jednym z celów do realizacji podczas Prezydencji Holandii w UE na początku 2016 r. oraz możliwość przeniesienia doświadczenia i wiedzy Holandii w budowaniu klastrów (szczególnie w branży mlecznej) na grunt polski.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT