Home Aktualności Rozmowy polsko-indyjskie

Rozmowy polsko-indyjskie

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjął w środę ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Indii w Polsce Ajay Bisaria. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony indyjskiej z dwóch powodów: złożenia przez ambasadora listu uwierzytelniającego 17 lutego 2015 r. oraz z uwagi na planowaną wizytę ministra w Indiach.

Podczas spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek indyjski. Obecnie saldo w obrocie tymi artykułami z Indiami jest ujemne (w eksporcie dominują słodycze), niemniej jednak strona polska liczy, że intensyfikacja kontaktów z partnerami indyjskimi pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału współpracy.

Zgodzono się, że dla wzrostu wymiany dwustronnej bardzo ważna jest likwidacja barier handlowych poprzez ustalenie certyfikatów fitosanitarnych i weterynaryjnych.

W trakcie rozmowy minister Sawicki wyraził nadzieję, że jego wizyta w Indiach wpłynie na przyśpieszenia rozpatrywania przez władze indyjskie ww. certyfikatów.

Ambasador podkreślił, że szczególnie ważny dla rolnictwa indyjskiego jest rozwój współpracy w obszarze przetwórstwa żywności.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że strona polska może zaoferować dalszą wymianę doświadczeń w zakresie współpracy instytutów naukowych, a także posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie przechowalnictwa żywności.

Minister podkreślił także, że polskie rolnictwo osiąga bardzo dobre wyniki w obszarze wymiany handlowej, zarówno pod względem dynamiki wzrostu, jak i salda w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, co oznacza dobre perspektywy rozwoju na przyszłość.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT