Home Aktualności Rozmowy polsko-włoskie

Rozmowy polsko-włoskie

0
0

Minister Marek Sawicki przyjął w środę ambasadora Włoch Alessandro De Pedysa.

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny w związku z niedawnym objęciem przez ambasadora funkcji w Polsce. Tłem wizyty była również dobiegająca końca rotacyjna Prezydencja w Radzie UE, jaką Włochy sprawują w II połowie 2014 roku.

Podkreślono, że Polskę i Włochy, jako kraje będące najważniejszymi producentami żywności w Unii Europejskiej, łączą dobre relacje w obszarze rolnictwa. Jednocześnie, wskazano na potrzebę i możliwości pogłębienia współpracy, zarówno w świetle obecnego kryzysu na rynkach rolnych w związku z rosyjskim embargiem, jak i wobec konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu dla europejskich produktów rolnych oraz wypracowywania skutecznych rozwiązań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Doskonałą okazję do wzmocnienia kontaktów, jak również promocji produktów rolno-spożywczych na arenie międzynarodowej, będzie stanowić najbliższa wystawa światowa EXPO 2015 w Mediolanie, którą zarówno organizator – Włochy, jak i Polska, traktują jako wydarzenie promocyjne o niezwykle prestiżowym charakterze i ogromnym potencjale.

Minister Marek Sawicki pogratulował Włochom sprawnie prowadzonej Prezydencji w Radzie UE, apelując jednocześnie o dalsze prace zmierzające do podjęcia skutecznych działań na poziomie Unii Europejskiej na rzecz stabilizacji rynków dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga tj. rynku mleka oraz rynku owoców i warzyw. Powołując się na trudną sytuację w tych sektorach, minister Sawicki podkreślił konieczność dalszej dyskusji w tym zakresie na forum Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa celem osiągnięcia porozumienia i znalezienia wspólnych rozwiązań dla problemu, który dotyczy całej Unii Europejskiej. Podkreślając różne uwarunkowania geograficzne i specyfikę rolnictwa w różnych częściach Europy, a w konsekwencji, różnice interesów w poszczególnych krajach UE, minister wskazał na potrzebę większej koordynacji działań w zakresie europejskiej polityki rolnej, szczególnie w grupie państw – wiodących producentów rolno-spożywczych.

W odniesieniu do istotnych problemów rolnictwa w UE, ambasador De Pedys wskazał na pewne inicjatywy mogące mieć negatywny wpływ na sektor produkcji cukru w UE. Wyraził nadzieję na dalsze wsparcie Polski dla działań Włoch, podejmowanych celem ochrony europejskich producentów cukru.

Celem wzmocnienia współpracy dwustronnej i przedyskutowania wspólnych propozycji na rzecz sektorów produkcji rolnej dotkniętych kryzysem i problemami tj. rynku mleka, owoców i warzyw oraz cukru, minister Sawicki zaproponował zintensyfikowanie dialogu instytucjonalnego między ministerstwami rolnictwa Polski i Włoch.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT