Home Aktualności Rozmowy z polskimi i brytyjskimi przedstawicielami sektora drobiu i jaj

Rozmowy z polskimi i brytyjskimi przedstawicielami sektora drobiu i jaj

0
0

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się wczoraj z przedstawicielami sektora drobiu i jaj z Wielkiej Brytanii – na czele z Charlsem Bournsem, przewodniczącym Grupy Roboczej COPA „Jaja i drób” oraz przedstawicielami Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z delegacją przedstawicieli angielskich hodowców drobiu i jaj

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z delegacją przedstawicieli angielskich hodowców drobiu i jaj

Podczas spotkania poruszono między innymi: kwestie opłacalności produkcji, ochrony rynku, dopuszczenia białka zwierzęcego do krzyżowego skarmiania, zakazu stosowania soi GMO czy zagrożeń wynikających z powstawania ferm wielkoprzemysłowych. Ponadto dyskutowano nad formami i programami promocji mięsa drobiowego i jaj. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii scharakteryzowali specyfikę i problemy brytyjskiego sektora, jak również  programy promocji drobiu i jaj.

Sekretarz Jacek Bogucki wyraził zrozumienie dla problemów branży. Poinformował, że kwestie ochrony rynku są dla Polski kluczowe i podejmowane również na forum UE. 

W kontekście prowadzonych negocjacji z państwami trzecimi Polska z jednej strony widzi korzyści z otwierania rynków światowych, z drugiej zaś zagrożenia wynikające z nierównej walki konkurencyjnej w odniesieniu do standardów jakościowych i weterynaryjnych, które w Unii Europejskiej są bardzo wysokie. Podkreślił, że polskie drobiarstwo rozwija się dynamicznie, czego wynikiem jest znaczący eksport mięsa drobiowego przy niewielkim jego imporcie. 

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT