Home Artykuły Rozwój odporności poszczepionkowej u indyków uodpornionych na zapalenie nosa i tchawicy

Rozwój odporności poszczepionkowej u indyków uodpornionych na zapalenie nosa i tchawicy

0
0

Według najnowszych polskich badań częstotliwość występowania zapalenia nosa i tchawicy (turkey rhinotracheitis, TRT) i/lub niepowodzenie szczepień może zależeć od stanu immunologicznego i/lub wieku szczepienia indyków.

W nowym wydaniu BMC Veterinary Research naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego napisali, że infekcje wywołane przez wirusa aMPV mają ogromny wpływ na ekonomiczne aspekty światowego przemysłu drobiarskiego.

Marcin Śmialek i współautorzy podkreślają, iż mimo, że matczyne przeciwciała nie chronią młodych indyków przed TRT, to prowadzi się bardzo niewiele badań na temat ich wpływu na odporność poszczepionkową na infekcję aMPV.

Naukowcy przeprowadzili cztery eksperymenty na indykach z chowu przemysłowego. Ich celem było porównanie odpowiedzi odpornościowej humoralnej i komórkowej u indyków, które były nosicielami przeciwciał przeciwko aMPV pochodzących od matki (oznaczone jako MDA+, Eksperyment 1 i 2) oraz takich, które tych przeciwciał nie miały (MDA-, Eksperyment 3 i 4); jedną grupę ptaków zaszczepiono żywą szczepionką atenuowaną (podtyp A) w dniu wyklucia (Eksperyment 1 i 3), drugą w drugim tygodniu życia (Eksperyment 2 i 4).

Niezależnie od wieku ptaków zaszczepienie indyków MDA- spowodowało silną stymulację limfocytów T CD8+ w gruczole Hardera i wyściółce tchawicy, natomiast podanie szczepionki ptakom MDA+ pobudziło głównie limfocyty T CD4+ w tych samych strukturach.

Wzrost poziomu immunoglobulin Y przeciwko aMPV zauważono w osoczu (ale nie w wymazach z tchawicy) już siedem dni po zaszczepieniu wyłącznie u ptaków z niskim poziomem (MDA+ zaszczepione w drugim tygodniu życia) lub z całkowitym brakiem matczynych przeciwciał przeciwko aMPV w chwili szczepienia.

U indyków MDA+ zaszczepionych tuż po wykluciu poziom matczynych przeciwciał przeciwko aMPV w osoczu spadał szybciej niż w grupie kontrolnej. Fakt ten wskazuje, że matczyne przeciwciała mogą przeciwdziałać replikacji wirusa i wpływać na budowanie odporności poszczepionkowej.

Śmialek i współautorzy badania w podsumowaniu napisali, że ich badanie jest pierwszym udokumentowanym dowodem na to, że częstotliwość epidemii TRT i/lub niepowodzenie szczepień może zależeć stanu immunologicznego i/lub wieku indyków poddanych szczepieniu.

 

Literatura

Śmialek M., D. Pestka, B. Tykalowski, T. Stenzel and A. Koncicki. 2015. Development of vaccine-induced immunity against TRT in turkeys depends remarkably on the level of maternal antibodies and the age of birds on the day of vaccination. BMC Veterinary Research. 11:28. doi:10.1186/s12917-015-0345-5

Źródło: http://thepoultrysite.com

 

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT