Home Artykuły Rynek wołowiny w Polsce – ceny w górę, wolumen w dół
Rynek wołowiny w Polsce – ceny w górę, wolumen w dół

Rynek wołowiny w Polsce – ceny w górę, wolumen w dół

0
0

W 2016 r. w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 184 tys. ton wołowiny, a więc to mniej o 7,0% niż przed rokiem, ale o 3,4% więcej niż w bardzo słabym pod tym kątem 2012 r. Cena skupu bydła była niższa niż przed rokiem o 1,5% i wynosiła 5,93 zł/kg.

Autor: Tomasz Kodłubański

W grudniu cena ta zwiększyła się o 4,7% do 6,22 zł/ kg wagi żywej w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ceny skupu młodego bydła wzrosły o 3,8% i wynosiły 6,54 zł/kg wagi żywej. Stosunek cen żywiec: mieszanka dla opasów w I kwartale 2016 r. zaczęły się zawężać w wyniku obniżki cen bydła. W następnych miesiącach relacje te były korzystniejsze i zbliżyły się do poziomu sprzed roku, a w sierpniu i we wrześniu nawet je przewyższały. W październiku i listopadzie stosunki te zbliżyły się do poziomu sprzed roku, a w grudniu ponownie go przewyższyły. Podobny trend daje się zaobserwować w pierwszych 2 miesiącach 2017 r.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen zakupu bydła przez ubojnie oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W pierwszym tygodniu marca 2017 r., tak jak do tej pory, najniższe ceny skupu bydła zaobserwowano w regionie północnym – 5,55 zł/kg, a najwyższe w regionie południowym – 6,52 zł/kg.

Ceny ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym – 10 020 zł/t, a byków w regionie południowym – 12 706 zł/t, z kolei ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym – 13 391 i 10 796 zł/t.

Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w trakcie 12 miesięcy 2016 r. o 6% do 1626,6 tys. szt. na co złożył się wzrost ubojów byków o 2%, krów o 10%, jałówek o 10% i spadek ubojów cieląt o 1%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki – 47%.

Spory udział w strukturze ubojów miały krowy – 33%. Polska wołowina w br. była w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo. W okresie 16-22.02.2017 cena tusz kategorii A/C/Z2 klasy R33 była w Polsce niższa o 16% niż średnia w UE – 318,55 i 374,98 EUR/t, tusz młodego bydła w wieku 8-12 miesięcy kategorii Z klasy U+R+O o 23% – 302,33 i 384,30 EUR/t, a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące kategorii A klasy U+R+O o 16% – 318,65 i 374,03 EUR/t. Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 również były droższe we Włoszech o 21%, w Niemczech o 16%, Hiszpanii o 17%, Francji o 5% i Wielkiej Brytanii o 24%.

Na poziomie detalu od stycznia do lutego 2017 r. mięso wołowe surowe zdrożało o 0,6%, a cielęce o 1,4%. W lutym 2017 r. cena detaliczna wołowiny była wyższa o 1,0%, a cielęciny – o 0,4% niż w poprzednim miesiącu. W lutym 2017 r. w porównaniu z lutym 2016 r. ceny detaliczne mięsa wołowego z kością – rostbef lub antrykot zwiększyły się na rynku krajowym z 26,03 do 26,60 zł/kg, mięsa cielęcego z kością z 28,24 do 28,29 zł/kg, mięsa wołowego z kością (szponder) z 18,57 do 18,73 zł/kg, mięsa cielęcego bez kości z 47,10 do 47,34 zł/kg podczas gdy ceny mięsa wołowego bez kości z udźca zmalały z 32,68 do 32,53 zł/kg.

Facebook Comments Box