Home Artykuły Rzepak – renomowany kwalifikat
Rzepak – renomowany kwalifikat

Rzepak – renomowany kwalifikat

0
0

Odpowiedniej jakości kwalifikowany materiał siewny jest podstawowym czynnikiem determinującym uzyskanie satysfakcjonujących plonów – wysokich i charakteryzujących się dobrymi parametrami jakościowymi.

Sukces uprawy rzepaku to wypadkowa takich czynników jak: przebieg warunków pogodowych, staranna agrotechnika oraz dobrze dobrana odmiana. Stosowanie najwydajniejszych technologii uprawy z wykorzystaniem najbardziej skutecznych i efektywnych nawozów i środków ochrony oraz z użyciem najlepszego sprzętu nie przyniesie wymiernych efektów, gdy do produkcji wybierzemy nieodpowiedniej jakości nasiona. W uprawie rzepaku, świadomość producentów, co do słuszności wymiany materiału siewnego jest dość wysoka. Różne źródła podają odmienne informacje, ale przyjąć można, iż ponad ¾ nasion rzepaku wysiewanych w naszym kraju to kwalifikowany materiał siewny. Jednak kwalifikat kwalifikatowi nie jest równy.

Priorytetem firm nasiennych jest opracowanie wysoko- i wiernie plonujących odmian zgodnych z potrzebami i wymaganiami rolników. Oferowany przez nie materiał siewny powinien być dostosowany do lokalnych warunków uprawowych. Duże firmy hodowlane posiadają rozbudowane działy badań i rozwoju, które zajmują się dostosowaniem oferowanych odmian do warunków produkcyjnych konkretnych regionów.

Coraz większego znaczenia nabiera także hodowla odpornościowa. Na rynku dostępne są już odmiany tolerancyjne na suchą zgniliznę kapustnych, kiłę kapusty czy wirusa żółtaczki rzepy. Hodowcy pracują również nad ulepszeniem profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, aby uczynić go odpowiednim dla specyficznych zastosowań w żywieniu i przemyśle. Celem jest stworzenie odmian o niskiej zawartości kwasu linolenowego (redukcja z 10% do 3%), wysokiej zawartości kwasu oleinowego (wzrost z 60% do ponad 75%) i niskiej zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (redukcja z 8% do 5%).  Zaolejenie nasion od ubiegłego roku jest szczególnie istotne. Wskutek niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych, poziom zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku był na tyle niski, że punkty skupu zaczęły uzależniać od jego poziomu cenę. Zawartość tłuszczu w nasionach zaczyna nabierać znaczenia i przekładać się na rentowność produkcji. Plon tłuszczu to iloczyn plonu nasion oraz procentowej zawartości tłuszczu w suchej masie nasion. Z tych dwóch czynników ważniejszym, decydującym w większym stopniu o plonie tłuszczu jest plon nasion, ponieważ zawartość tłuszczu nie zmienia się w tak dużym zakresie.

Celem koncernów hodowlanych jest dostarczanie nasion zgodnych z potrzebami i wymaganiami europejskich rolników. W renomowanych firmach nasiennych po ukończeniu procesu hodowli nowe odmiany trafiają do działu zajmującego się testowaniem nowych produktów w warunkach rolniczych. Testy przeprowadzane w różnych warunkach glebowych i klimatycznych pozwalają uzyskać gwarancję dobrania najwyższej jakości odmian przeznaczonych do komercyjnego zastosowania. Produkcja materiału siewnego w dużych firmach podlega rygorystycznej kontroli jakości na każdym etapie tego procesu, co ma zapewnić możliwie najwyższe standardy, obejmujące na przykład właściwy poziom zdolności i siły kiełkowania nasion. Dodatkowo wybierając kwalifikowany materiał siewny od dużego, producenta mamy pewność, iż zostanie on odpowiednio zabezpieczony. Normą jest użycie skutecznych fungicydów i insektycydów w procesie zaprawiania materiału siewnego.

Przykładem odmiany, która została w tym roku zarejestrowana w Polsce przez jedną z dużych firm nasiennych jest DK Excited. Łączy ona w sobie bardzo wysoki potencjał i stabilność plonowania oraz wysoką zawartość tłuszczu w nasionach, ale najbardziej innowacyjną jej cechą jest tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Nasiona tej odmiany będą kompleksowo zaprawione zaprawami nasiennymi: insektycydową Scenic Gold oraz nowością rynkową – produktem owadobójczym Buteo Start.

W przypadku wielu środków do produkcji rolnej nie zawsze jest uzasadnione korzystanie z topowych rozwiązań. Jednak materiał siewny, którego jakość determinuje wysokość i jakość plonu, warto wybierać starannie i korzystać z oferty firm hodowlanych, które gwarantują najwyższe standardy. Takimi podmiotami są renomowane firmy nasienne, które dysponują zapleczem naukowo-badawczym, technicznym i rozwojowym, pozwalającym im na wprowadzanie na rynek wydajnych i tolerancyjnych na różne czynniki stresowe, przede wszystkim na choroby, nowoczesnych odmian.

Autor: Anna Rogowska

Facebook Comments