Home Aktualności Samorząd rolniczy ponownie w sprawie bezumownych uzytkowników małych działek

Samorząd rolniczy ponownie w sprawie bezumownych uzytkowników małych działek

0
0

W związku z wcześniejszymi wystąpieniami Zarządu KRIR (17 października 2014 r. oraz 18 lutego 2015 r.)  w sprawie umożenia naliczonych przez ANR opłat za bezumowne użytkowanie w szczególności małych działek i w nawiązaniu doodpowiedzi Prezesa ANR, która informuje, że w świetle obecnych przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności powstałych z tytułu bezumownego użytkowania, w szczególności niewielkich powierzchniowo działek z Zasobu, Zarząd KRIR ponownie zwrócił się w tej kwesti do Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego w dniu 12 maja 2015 r. proponując wprowadzenie procedur wewnętrznych ANR umożliwiających wojewódzkim izbom rolniczym opiniowanie składanych przez rolników wniosków o umorzenie należności – analogicznie jak robią to w przypadku obrotu nieruchomościami rolnymi.

Izby wojewódzkie, mające najlepszą wiedzę dotycząca poszczególnych przypadków bezumownego użytkowania gruntów, opiniując takie wnioski, gwarantują rzetelność i przejrzystość całego procesu, a także dysponują najlepsza wiedzą w terenie nt. użytkujących grunty.

Przedstawiając powyższą propozycję, Zarząd KRIR zwrócił się pozytywne rozpatrzenie wniosku samorządu rolniczego i umożliwienie izbom rolniczym włączenie się w rozwiązywanie tego – budzącego wiele kontrowersji w środowisku rolniczym – problemu.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT