Home Aktualności “Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości” – wydarzenie w PE

“Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości” – wydarzenie w PE

0
0

16 czerwca 2015 r. w Parlamencie Europejskim miało miejsce wydarzenie pt. „Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości”, zorganizowane pod patronatem posła do PE p. Siekierskiego. Przyjęcie zostało zorganizowane z inicjatywy Komitetów Copa-Cogeca oraz miało na celu podkreślenie znaczenia utrzymania innowacyjności i rentowności sektora mleka w przyszłości. W wydarzeniu tym udział wzięła Krajowa Rada Izb Rolniczych, dostarczając pyszne produkty mleczne ukazujące różnorodność wyrobów dostępnych w Polsce.

W trakcie spotkania Copa-Cogeca wręczyły posłowi do PE Czesławowi Siekierskiemu zdecydowaną deklarację, ostrzegając, że ceny wypłacane producentom nie pokrywają nawet kosztów produkcji i mówiąc, że należy podjąć działania, by nie dopuścić do tego, by wycofali się oni z działalności.

Produkty mleczne są bardzo ważnym elementem odżywczej i zrównoważonej diety, równocześnie utrzymując wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE. Sektor ten znajduje się w trudnej sytuacji i należy podjąć działania, by zwiększyć jego rentowność i zagwarantować konkurencyjność w przyszłości, by sektor ten mógł sprostać wzrastającemu popytowi.

Wydarzenia na skali światowej, jak brak niespodziewane wydarzenia polityczne np. rosyjskie embargo, a także nieprawidłowe działanie łańcucha dostaw przyczyniły się do destabilizacji unijnego rynku i spadku cen wypłacanych producentom mleka. Wielu producentów znajduje się pod presją i zmaga się z brakiem płynności finansowej. Jeśli sytuacja ta się nie zmieni, będą oni zmuszeni do zarzucenia działalności, co będzie miało znaczące reperkusje dla gospodarki obszarów wiejskich UE.

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość wcześniejszego wypłacenia płatności bezpośrednich, jeszcze przed 1 grudnia. Natomiast kary za przekroczenie kwoty 2014/2015 powinny wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom mleka w odzyskaniu płynności finansowej. Ok. 700 mln € zniknie z sektora ze względu na tak wysokie kary. Potrzeba tych środków w sektorze, czy to na inwestycje, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, promocję (w tym zewnętrzną) i programy jakości.

Niektórzy rolnicy uzyskują za swoje mleko ceny plasujące się znacznie poniżej poziomu sieci bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie to jest celem sieci bezpieczeństwa. Komisja Europejska działa bardzo opieszale w tym temacie. Dlatego Copa-Cogeca apeluje o ocenę poziomu interwencji publicznej dla mleka, by odzwierciedlała ona koszty produkcji i stworzyła prawdziwy dolny pułap na rynku.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT