Home Aktualności Sektor rolnictwa ekologicznego UE biurokratycznym potworem

Sektor rolnictwa ekologicznego UE biurokratycznym potworem

0
0

Copa i Cogeca cieszy się z debaty ministrów rolnictwa UE na temat uproszczenia skomplikowanych zasad wspólnej polityki rolnej (WPR), podkreślając, że niezmiernie ważne jest ograniczenie biurokracji i złagodzenie drakońskich kar nakładanych na rolników i ich spółdzielnie. Copa-Cogeca z niecierpliwością czeka na jak najszybsze przedstawienie konkretnych inicjatyw w zakresie uproszczenia pracy rolników. Bez nich innowacje i konkurencyjność będą zagrożone. Nie można pozwolić na zabranie rolnikom do 30% płatności za zazielenianie w 2017 r., gdyż zasady nadal są niejasne, a błędy wynikają ze zbyt późnego opublikowania porad przez władze lokalne. Wykroczenie poza 30%-ową redukcję płatności jest nie do przyjęcia również w 2018 r.

Uproszczenie nie może doprowadzić do wprowadzenia poważnych zmian w akcie podstawowym i zasadach rządzących nową WPR, które zostały przyjęte przez UE do 2020 r., by zapewnić rolnikom pewien poziom stabilności i umożliwić im planowanie na przyszłość.

Copa-Cogeca apeluje o utrzymanie równych warunków w całej UE, przedstawiając swoje obawy związane ze sposobem wdrażania nowych zasad w niektórych krajach. Ze względu na fakt, że przyjęto jedynie 27 ze 118 programów operacyjnych, wzywa UE do przyśpieszenia procedury przyjęcia pozostałych krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto, zdaniem Copa-Cogeca unijny sektor rolnictwa ekologicznego szybko się rozwija, lecz biurokracja, która pojawia się w przeglądzie, może spowolnić innowacje. Potrzeba ewolucji, a nie rewolucji, aby 250 000 rolników prowadzących produkcję ekologiczną mogło nadal zarabiać na życie w sektorze. Copa-Cogeca jest zadowolna z niektórych zmian wprowadzonych przez prezydencje włoską i łotewską w planach Komisji Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość utrzymania gospodarstw mieszanych w sektorze, gdyż zakaz ten zniechęciłby rolników do przekształcania gospodarstw. Należy utrzymać obowiązek corocznych kontroli, gdyż pozwalają one na regularny kontakt między organami certyfikującymi i podmiotami, co jest ważne ze względu na częste zmiany w przepisach i złożoność ram prawnych. Są one ważne, by konsumenci mogli zaufać logo rolnictwa ekologicznego UE. Co więcej, nie spełniono jeszcze warunków pozwalających na stworzenie europejskiego progu zdeklasowania. Copa-Cogeca ma nadzieję że ministrowie wypracują rozwiązanie kompromisowe na kolejnym spotkaniu.

Ponadto, Copa-Cogeca popiera apele krajów o udzielenie pilnego wsparcia sektorowi mleka.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT