Home Artykuły SIEWNIKI DO KUKURYDZY – JAKIE POWINNY BYĆ?
SIEWNIKI DO KUKURYDZY – JAKIE POWINNY BYĆ?

SIEWNIKI DO KUKURYDZY – JAKIE POWINNY BYĆ?

0
0

Prawidłowy siew kukurydzy jest, razem z właściwą uprawą gleby oraz nawożeniem, podstawowym warunkiem wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, decydującym o wielkości i jakości plonu. Kukurydza wymaga bowiem równomiernego rozmieszczenia nasion w rzędach, co ma zagwarantować każdej roślinie identyczne warunki do wschodów. Dlatego należy zwrócić uwagę na najważniejsze zasady prawidłowego podejścia do siewu kukurydzy na bazie coraz nowocześniejszego sprzętu.

Jakość, funkcjonalność i możliwość regulacji

Ogromny wpływ na sukces w uprawie kukurydzy ma typ stosowanego sprzętu. Siewnikom używanym do siewu kukurydzy stawia się wysokie wymagania m.in. w zakresie jakości pracy, funkcjonalności obsługi oraz regulacji, które w typowym siewniku punktowym uwzględniają:

 • głębokość umieszczenia nasion w glebie,
 • zmianę rozstawu rzędów,
 • odległości między nasionami w rzędzie.

Dostępne obecnie maszyny do siewu kukurydzy wyposaża się opcjonalnie, a w niektórych przypadkach standardowo w zestaw uzupełniających zespołów roboczych podnoszących funkcjonalność wykorzystania siewnika.

Wiele maszyn można doposażyć w:

 • opryskiwacz pasowy, siewniki są wyposażane w jeden wspólny zbiornik na nawóz lub pojedyncze zbiorniki instalowane indywidualnie na sekcjach wysiewających,
 • doglebowy aplikator nawozów, przystosowany do podania nawozów na tym samym poziomie, co wysiewane nasiona,
 • ślimakowy przenośnik z koszem zasypowym do uzupełniania zbiornika z nawozami mineralnymi – stosując to rozwiązanie zwiększa się wydajność załadunku i zmniejsza jego uciążliwość,
 • elementy elektroniki sterujące pracą hydraulicznych lub elektrycznych napędów zespołów roboczych siewnika w połączeniu z rozsiewaczem nawozów mineralnych.

Siewniki punktowe

Najbardziej rozpowszechnione są wielosekcyjne siewniki punktowe agregatowane z ciągnikami. Stosuje się je w uprawach wymagających precyzyjnego umieszczenia pojedynczych nasion w celu zapewnienia roślinom optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. Tego typu siewniki:

 • eliminują potrzebę wykonania niektórych zabiegów pielęgnacyjnych (przerywanie, przerzedzanie),
 • dostosowują obsadę roślin na 1 ha,
 • pomagają oszczędzić drogi materiał siewny, zwykle otoczkowany i kalibrowany.

Różne sposoby rozdziału nasion kukurydzy

Siewniki do kukurydzy wyposaża się w zespoły z mechanicznym lub pneumatycznym rozdziałem nasion wynoszonych poza komorę nasienną.

Siewniki mechaniczne, czyli sprzęt z mechanicznym rozdziałem nasion wyposaża się w zespoły wysiewające typu tarczowego, taśmowego, lub łyżeczkowego. Tego typu siewniki są tańsze, prostsze w obsłudze i bardziej wydajne od siewników pneumatycznych, gwarantują także dokładniejszy wysiew (zwłaszcza nasion otoczkowanych), są lżejsze (możliwość współpracy z ciągnikami o mniejszej mocy). Niższe koszty zakupu siewników mechanicznych sprzyjają wyposażeniu w tego typu sprzęt gospodarstw wyróżniających się mniejszą powierzchnią uprawy kukurydzy. Warto również wspomnieć, że siewniki mechaniczne zazwyczaj wymagają zasilania w partię nasion o niewielkim zróżnicowaniu wielkości. Do tej grupy maszyn można zaliczyć m.in. siewniki firmy Horsch.

Siewniki z pneumatycznym rozdziałem nasion zaliczają się do najbardziej rozpowszechnionych konstrukcji do siewu kukurydzy i wyróżniają się bardziej uniwersalnym wykorzystaniem w porównaniu z siewnikami z mechanicznym rozdziałem nasion. System z pneumatycznymi zespołami roboczymi jest lepiej przygotowany do wysiewu nasion, które różnią się wielkością i kształtem. Grupę siewników pneumatycznych tworzą rozwiązania z systemem roboczym:

 • nadciśnieniowym – wyposażone są w układ roboczy z obracającymi się tarczami wysiewającymi z otworkami na nasiona; obracająca się tarcza trafia na dyszę z wdmuchiwanym przez wentylator powietrzem, które powoduje wydmuchanie nasion z lejka tak, że na dnie lejka pozostaje jedynie jedno nasionko utrzymywane za sprawą różnicy ciśnień w lejku. Na dole tarczy nasiona wypadają do bruzdki,
 • podciśnieniowym – działają na zasadzie podciśnienia, które powoduje przyssanie się nasionka do otworku w tarczy, następnie po obrocie tarczy w obszar zaniku podciśnienia nasiona wypadają w bruzdkę na polu.

Przykładem siewnika pneumatycznego podciśnieniowego jest siewnik typu Optima HD firma Kverneland Accord, która produkuje także siewniki, których zespoły wysiewające są napędzane silnikami elektrycznymi. Prędkość jazdy jest odczytywana z impulsów od koła jezdnego, więc w systemie tym możliwa jest precyzyjna regulacja odległości między nasionami w rzędzie. Innym istotnym wyróżnikiem zespołów wysiewających napędzanych elektrycznie jest optyczny nadzór nad wysiewem. Spośród siewników pneumatycznych na uwagę zasługuje również model Monosem NG PLUS 4.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments