Home Artykuły Skuteczna i sprawnie zorganizowana hodowla krów daje dobre efekty produkcyjne
Skuteczna i sprawnie zorganizowana hodowla krów daje dobre efekty produkcyjne

Skuteczna i sprawnie zorganizowana hodowla krów daje dobre efekty produkcyjne

0
0

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Chodeczku Sp. z o.o. powstał w 1995 roku. Obecnie zarówno produkcja tuczu, mleka jak i uprawy zbóż i roślin przemysłowych odbywa się na 2075 ha gruntu, z czego wkład własny wynosi 35ha, a reszta jest dzierżawiona z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Autor: Tomasz Kodłubański

– Obecnie w naszych zasobach hodowlanych posiadamy oborę na 345 sztuk bydła, stan bydła mlecznego wynosi 902 sztuki – wylicza Kierownik Zakładu Rolnego w Ośrodku w Chodeczku Wiktor Jaskólski. Nastawieni jesteśmy głównie na produkcję mleka, która wynosi średnio 10,450 kg. Mamy spore osiągnięcia ponieważ w grupie krów z wycenionych z indeksem powyżej 125 mamy trzy sztuki w skali całego kraju, co przy ogólnej liczbie 345 sztuk oznacza, że nasza hodowla jest czołową w Polsce.
Wyniki produkcyjne uzyskane przez Spółkę na przestrzeni trzech ostatnich lat pokazują, że produkcja zwierzęca jest ustabilizowana. Na uwagę zasługuje wzrost wydajności jednostkowej mleka od krów pierwiastek, co jest bardzo ważne, ponieważ świadczy o dużym wzroście w postępie genetycznym stada, a w przyszłości wiąże się z osiąganiem wysokich indeksów matek buhajów. Stan matek buhajów na koniec 2016 r wyniósł 131 sztuk, co stanowi 14,1 % całego stada. Jest to najwyższy w historii udział matek buhajów w stadzie.
Żywienie krów mlecznych odbywa się na bazie kiszonki z kukurydzy, oraz kiszonek z traw.
Ośrodek w Chodeczku bierze udział w programie badawczym profesora Chabickiego z Olsztyna i prowadzi w tym zakresie pełną genomizację jałówek cielnych oraz krów mlecznych pierwszej laktacji.
– Pozwala to na ocenienie wartości naszego stada oraz doprowadzenie do szybszych decyzji w zakresie wyboru kandydatek na matki buhajów czy materiału męskiego głównie w celu sprzedaży do SHiUZ-ów lub ewentualnej dalszej sprzedaży na eksport – dodaje Jaskólski.
Głównym celem Spółki jest hodowla bydła i produkcja mleka o wysokich parametrach jakościowych. Hodowla bydła prowadzona jest w dwóch rasach: bydło mleczne HF odmiany czarno- białej oraz bydło mięsne Limousine. Krowy HF hodowane są w oborze wolnostanowiskowej obok, której znajduje się hala udojowa wyposażona w doskonały sprzęt i komputerowy system zarządzania stadem.

Facebook Comments Box