Home Artykuły Smaki potraw wsi Łęczyckiej pobudzają apetyt i pokazują naszą bogatą tradycję

Smaki potraw wsi Łęczyckiej pobudzają apetyt i pokazują naszą bogatą tradycję

0
0

Autor: Tomasz Kodłubański

 

 

Koła Gospodyń Wiejskich na polskiej wsi odgrywają dzisiaj bardzo ważną rolę kultywowania tradycyjnych wiejskich obyczajów, wyrobów rękodzielniczych i tradycyjnych potraw wsi polskiej. Panie działające na wsi obok Ochotniczej Straży Pożarnej wywierają duży wpływ także na zmieniające się oblicze kultury w polskich wioskach. Dzięki działalności Kół Gospodyń Wiejskich wyremontowano niejedną świetlicę czy bibliotekę na wsi. Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego na naszej wsi, gdzie nie są zaangażowane członkinie KGW, poczynając od organizacji dziecińców wiejskich poprzez pomoc dla starszych i chorych mieszkańców, pomoc powodzianom i innym dotkniętym klęskami żywiołowymi.

 

Aktywnie włączają się w organizowanie gminnych uroczystości: dożynek, biesiad, uroczystości szkolnych. Swoim działaniem wspaniale integrują środowisko wiejskie i zaszczepiają tradycje regionalne w młodych pokoleniach. Rokrocznie panie zgrupowane w KGW w całej Polsce organizują spotkania na których przedstawiają swoje wyroby rękodzielnicze oraz kulinarne. Działalność kół gospodyń we wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała współpraca z Kociołem katolickim. Wszystkie święta kościelne, dożynki parafialne, gminne czy wojewódzkie, odpusty i inne uroczystości,  najczęściej organizowane są z wydatną pomocą kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich. Kobiety z KGW dekorują trasy procesji, przygotowują regionalne potrawy na pokazach świątecznych stołów, a na tradycyjne uroczystości dożynkowe przygotowują piękne wieńce dożynkowe. A ile przy tym wykazują inwencji i zapału, aby z roku na rok zaprezentować piękniejszy wieniec dożynkowy. 

Jednym z najbardziej znanych spotkań KGW w woj. Łódzkim są Regionalne Pokazy Potraw Ziemi Łęczyckiej.

W tym roku w Domu Kultury w Łęczycy, odbyła się już XVI edycja tej imprezy o nazwie „ Króluj Nam Kapusto”, podczas której swoje najlepsze potrawy oraz wypieki wystawiły koła gospodyń wiejskich z wszystkich gmin otaczających Łęczycę.

Pokaz rozpoczął się od przedstawienia poszczególnych delegacji kół gospodyń wiejskich z gmin ziemi łęczyckiej oraz krótkiej prezentacji najbardziej charakterystycznych potraw jakie przygotowany poszczególne delegacje.

– Do najciekawszych tradycyjnych potraw prezentowanych podczas pokazu można zaliczyć z pewnością: ‘Dziką Świnię na zielonym posłaniu’, Rozkoszną pekinkę’ oraz ciasto ‘Landrynkowiec’ przygotowane przez KGW Witonia, ‘Szynkę w skorupce miodowej’ i ‘Tort marcepanowy’ – dzieło KGW z Topoli Katowej, ‘Kiełbaski w kapuście włoskiej’ oraz ‘Puszysty sernik’ przygotowane przez panie z Lubienia – powiedziała Pani Maria Cieślak prowadząca pokaz, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Łęczycy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarochowie zaprezentowało ‘ Gołąbki inaczej’, ‘Kapuśniak Jarochowski’ i ‘Grzaniec na zimne wieczory’, KGW Konopnica z Gm. Wartkowice wystawiło ‘ Brukselkę po konopnicku’ i ‘Kapuśniak wiejski’, a Koło Gospodyń Wiejskich z Pruszek k/Łęczycy wystawiło ‘ Pruszkowski kapuśniaczek na żeberkach’, ‘Pyszną szarlotkę z kruszonką’ i ‘Sałatkę śledziową Basi’ .

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości goście pokazu przystąpili do konsumpcji wystawionych przez delegacje KGW z gmin ziemi łęczyckiej potraw. 

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT