Home Artykuły Specjalistyczne startery poprawiają wyniki prosiąt urodzonych z niedowagą

Specjalistyczne startery poprawiają wyniki prosiąt urodzonych z niedowagą

0
0

Podawanie wysokiej jakości paszy prosiętom o niskiej wadze urodzeniowej na etapie odsadzania (28. dzień życia) pozwoliło im dogonić rówieśników przed ukończeniem 10. tygodnia życia.

Prosięta o niskiej wadze urodzeniowej (low birthweights, LBiW) wykazują większe prawdopodobieństwo niedowagi w momencie odsadzenia, twierdzi S.L. Douglas z Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii oraz współautorzy pracy tak że oraz z firmy Primary Diets, spółki należącej AB Agri.

W swojej pracy opublikowanej w Journal of Animal Science wyjaśniają, że startery stworzone dla prosiąt o odpowiedniej wadze mogą nie być optymalnym sposobem żywienia LBiW.

Celem naukowców było określenie, czy żywienie prosiąt LBiW starterem o wyższych parametrach oraz dostarczanie dodatkowej ilości pożywienia (dodatkowa porcja paszy przeznaczonej do żywienia w ostatniej fazie odchowu) przynosi większe korzyści w porównaniu do żywienia standardową paszą dostępną na rynku.

Ponadto określono efekty podawania startera prosiętom o normalnej wadze urodzeniowej (normal birth weight, NBiW) w momencie odsadzenia i porównano je do wyników otrzymanych w badaniach LBiW.

Dodatkowo porównano te dwa sposoby żywienia pod kątem finansowym.

Badanie zostało przeprowadzone jako niepełne doświadczenie czynnikowe 2×2×2, ponieważ dodatkową paszę podano tylko prosiętom LBiW (n=6 osobników poddano replikacji badania; pięć świń w replikacji).

Do zmiennych zaliczono: wagę urodzeniową (LBiW lub NBiW), starter – specjalistyczny (high specification, HS) lub standardowy (standard starter, SS), oraz dodatkową porcję paszy do żywienia w ostatniej fazie odchowu podaną wyłącznie prosiętom LBiW (tak lub nie).

W dniu odsadzenia (tj. 28. dzień życia) świnie losowo przypisano do grup badawczych zgodnie z ich wagą urodzeniową.

Pasze podawano ad libitum stosując się do zasady jednego kilograma na osobnika przez ok. trzy tygodnie, po czym wprowadzono typową dietę przeznaczoną na etap odsadzania i karmiono nią prosięta ad libitum aż do 70. dnia życia.

Żywienie starterem (P = 0,019), ilość paszy przeznaczonej do żywienia w ostatniej fazie odchowu (P=0,010), oraz ich połączenie (P=0,029) wpłynęły na średni dzienny przyrost masy świń LBiW w wieku od 28. do 49. dnia, przy czym świnie karmione paszą HS a następnie dodatkową porcją paszy przeznaczonej na ostatnią fazę rozwoju osiągnęły najlepsze wyniki.

Odnotowano poprawę wskaźnika wykorzystania paszy wśród świń w wieku od 28. do 49. dnia życia, karmionych dodatkową porcją paszy do żywienia w ostatniej fazie odchowu (P=0,030); w dniach od 49. do 70. odnotowano jedynie znikomy wpływ startera na średni dzienny przyrost masy (P=0,017).

Z kolei u świń NBiW żywionych starterem od 28. do 70. dnia życia nie zauważono żadnego wpływu takiego sposobu karmienia na średni dzienny przyrost masy, średnie dzienne spożycie paszy ani na współczynnik wykorzystania paszy.

W dniu 49. i 70. świnie LBiW, które otrzymały dodatkową porcję paszy do żywienia w ostatniej fazie odchowu ważyły tyle samo, co świnie NBiW (waga na dzień 70.: odpowiednio 30,0 kg i 30,6 kg; P=0,413) oraz rosły w podobnym tempie w dniach od 28. do 70. (odpowiednio 0,570 i 0,533 kg na dzień; P=0,137).

Pomimo największych kosztów finansowych poniesionych w trakcie karmienia świń dodatkową porcją paszy, tj. 12,30 dolara na osobnika, marża w odniesieniu do paszy była także najwyższa (23,40 dolara). Natomiast koszty podawania standardowego startera (SS) wiązały się z najlepszą marżą w odniesieniu do paszy w przypadku świń NBiW, która wyniosła 22.70 dolara na osobnika.

W podsumowaniu Douglas i współautorzy piszą, że podawanie specjalnej diety prosiętom LBiW po odsadzeniu poprawiło średni dzienny przyrost masy zwierząt oraz współczynnik wykorzystania paszy aż do końca fazy odchowu, dzięki czemu osiągnęły one taką samą wagę jak prosięta NBiW.

Dodają, że podawanie drogiej paszy wysokiej jakości wyłącznie świniom o niskiej wadze urodzeniowej zapewni im maksymalne szanse rozwoju oraz wyższe zyski dla hodowców.

Literatura

Douglas S.L., I. Wellock, S.A. Edwards and I. Kyriazakis. 2014. High specification starter diets improve the performance of low birth weight pigs to 10 weeks of age. J. Anim. Sci. 92:4741-4750. doi: 10.2527/jas.2014-7625

Źródło: http://thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT