Home Aktualności Spotkania z UOKiK i sieciami handlowymi

Spotkania z UOKiK i sieciami handlowymi

0
0

W środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami sieci handlowych. W spotkaniu wziął również udział Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser, Wiceprezes Bernadeta Kasztelan-Świetlik. oraz Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Andrzej Faliński.

Fot. Minister Marek Sawicki oraz prezes UOKiK Adam Jasser podczas spotkania z sieciami handlowymi

Fot. Minister Marek Sawicki oraz prezes UOKiK Adam Jasser podczas spotkania z sieciami handlowymi

Celem spotkania była wymiana poglądów nt. roli sieci handlowych w prawidłowym funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności i budowaniu wzajemnych relacji z dostawcami żywności.

Minister Marek Sawicki przedstawił problemy, na które wskazują producenci żywności w relacjach z sieciami handlowymi. Zwrócił uwagę na przewagę kontraktową sieci handlowych przy zawieraniu umów handlowych. Prawidłowe stosunki między wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw żywności mają znaczenie zasadnicze dla stabilnych dostaw żywności, dla jakości oferowanej konsumentowi żywności, ale także umożliwiają wdrażanie procesów innowacyjnych w obu sferach działalności gospodarczej.

Prezes Adam Jasser nawiązał m.in. do konferencji zorganizowanej przez prezydencję łotewską, której tematem był problem nieuczciwych praktyk handlowych w krajach Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na duże zróżnicowanie rozwiązań w poszczególnych krajach członkowskich w tym zakresie, od swobodnego funkcjonowania handlu i przetwórców, poprzez regulacje dobrowolne w postaci kodeksów dobrych praktyk handlowych do rozwiązań legislacyjnych regulujących stosunki handlowe.

Dyrektor Andrzej Faliński przypomniał m.in. o funkcjonowaniu Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki i propagowaniu wśród polskich przedsiębiorców  europejskiego kodeksu dobrych praktyk handlowych.

Przedstawiciele sieci handlowych przedstawili swoje doświadczenia w tworzeniu relacji z dostawcami.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli jednej myśli – istnieje potrzeba działań zmierzających do wypracowania wspólnej płaszczyzny współpracy handlu z producentami żywności.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT