Home Aktualności Spotkanie Informacyjne dla Radców ds. Rolnych Ambasad Państw Członkowskich UE i Krajów Kandydujących

Spotkanie Informacyjne dla Radców ds. Rolnych Ambasad Państw Członkowskich UE i Krajów Kandydujących

0
0

11 grudnia 2014 r. już po raz siódmy przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących mieli okazję uczestniczyć w dorocznym spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Spotkanie zorganizowane zostało pod patronatem Ambasady Łotwy, kraju który od 1 stycznia 2015 r. obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim spotkania był wpływ wprowadzonego przez Federację Rosyjską embarga na rynki rolne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski, otwierając spotkanie, podkreślił m.in. znaczenie aktywności Agencji Rynku Rolnego we wsparciu  polskich producentów, przetwórców i eksporterów produktów rolno-spożywczych w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do kwestii konieczności dywersyfikacji rynków zbytu. Ambasador Republiki Łotewskiej Ilgvars Kļava przedstawił priorytety prezydencji łotewskiej w Radzie UE w obszarze rolnictwa, a także podkreślił znaczenie mobilizacji przedsiębiorstw i państw UE w zakresie zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania kierunków eksportu.

Tradycyjnie, część spotkania poświęcona była prezentacji ARR w zakresie najnowszych wyników oraz sytuacji na rynkach zbóż, mięsa, mleka oraz warzyw i owoców. Opracowywana corocznie kompilacja danych na temat sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, stanowi cenne źródło informacji dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych zajmujących się kwestiami rolnictwa.

Do przedstawienia aktualnej sytuacji na rynkach rolnych zostali zaproszeni także przedstawiciele innych krajów UE. W swoich prezentacjach Santeri Eriksson z Ambasady Finlandii, Martijn Homan z Ambasady Holandii oraz Peter Friedemann Kraft z ambasady Niemiec przedstawili wpływ rosyjskiego embarga na rynki rolne w ich krajach oraz podjęte działania na rzecz wsparcia zbytu produktów rolnych.

Spotkanie zamknęła prezentacja ARR dotycząca wsparcia rynków rolno-spożywczych w Polsce po wprowadzeniu embarga rosyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku owoców i warzyw.

Uczestnicy spotkania mieli okazję uzyskać szereg istotnych informacji, stanowiących odpowiedź na zadawane przez nich pytania do ekspertów ARR, a także wziąć udział w interesującej dyskusji na temat bieżącej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem rosyjskiego embarga. Spotkanie zostało wysoko ocenione przez przedstawicieli placówek dyplomatycznych, którzy przekazali słowa podziękowania za doskonalą organizację i wszystkie uzyskane informacje, możliwość dyskusji i wymiany poglądów, a także wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłorocznym spotkaniu informacyjnym ARR, jak również chęć dalszej współpracy z ARR. 

Źródło: ARR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT