Home Aktualności Spotkanie producentów ziemniaków wczesnych w powiecie sieradzkim

Spotkanie producentów ziemniaków wczesnych w powiecie sieradzkim

0
0

Dnia 6 lipca 2015 roku w siedzibie sp. Hodowli Roślin Kalinowa w województwie łódzkim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące problemów związanych ze sprzedażą ziemniaków polskich na rynku Unii Europejskiej. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy producentów ziemniaków wczesnych z powiatu sieradzkiego współpracujący z firmą AGROSAD uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Jarosław Klimas, dawny wicewojewoda, obecnie członek Zarządu Województwa Łódzkiego Paweł Bejda, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bogusław Rzeźnicki, przedstawiciele Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z województwa łódzkiego i wielkopolskiego, delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z prezesem Andrzejem Górczyńskim oraz Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Robert Nowak z pracownikiem Biura KRIR – Małgorzatą Ramatowską.

Nawiązując do postulatów przedstawionych przez rolników i wcześniejszej dyskusji podczas spotkania w MRiRW i Dyrektor Rzeźnicki zaproponował, że wystąpi do Komisji Europejskiej o uproszczenie procedur fitosanitarnych w momencie wysyłki ziemniaków z gospodarstwa. Bezpieczeństwo fitosanitarne zapewniłoby objęcie gospodarstw systemem jakości żywności i uzyskanie certyfikatu Integrowanej Produkcji. Ponadto przedstawiciele rządu zobowiązali się do podjęcia wszelkich możliwych starań o uproszczenie procedur PIORIN i wzmocnienie kadrowe i sprzętowe tej instytucji. Robert Nowak zaproponował, że podejmie działania lobbingowe na najbliższym posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, żeby zapewnić poparcie w Komisji Europejskiej dla zaproponowanych rozwiązań.

W popołudniowej części spotkania uczestnicy zapoznali się z drogą, jaką przechodzą ziemniaki od pola do sklepu: odwiedzili gospodarstwa producentów ziemniaków, uczestniczyli w pobieraniu prób do badań fitosanitarnych przez inspektorów PIORIIN oraz zwiedzili firmę AGROSAD, która konfekcjonuje ziemniaki dla sieci handlowych w Polsce.

Współwłaściciel firmy AGROSAD p. Jerzy Wróbel, który został wybrany delegatem z powiatu sieradzkiego do walnego zgromadzenia IRWŁ na nową kadencję, wyraził chęć działania na forum grupy roboczej COPA COGECA oraz jako przedstawiciel Stowarzyszenia Polski Ziemniak w organizacji EUROPATAT.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT