Home Aktualności Spotkanie służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy Lwów, 6 marca 2015 r.

Spotkanie służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy Lwów, 6 marca 2015 r.

0
0

W dniu 6 marca 2015 r., na marginesie spotkania przedstawicieli służb weterynaryjnych Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski w sprawie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na Ukrainie, odbyły się we Lwowie polsko-ukraińskie rozmowy bilateralne. Delegacji polskiej przewodniczył pan Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, a na czele delegacji ukraińskiej stał pan Oleksandr Marjanowicz Wierżychowskij, Dyrektor Departamentu Medycyny Weterynaryjnej Państwowej Służby Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Ukrainy. Podczas rozmów:
1. Strona ukraińska poinformowała o cofnięciu wymogu badania w kierunku ASF świeżego mięsa wieprzowego eksportowanego na Ukrainę. Pełen zakaz eksportu nadal obowiązuje dla żywych świń oraz świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z województwa podlaskiego.
2. Strony uzgodniły ostateczną wersję świadectwa zdrowia dla bydła hodowlanego eksportowanego na Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazanie do Polski parafowanego przez stronę ukraińską świadectwa zdrowia nastąpi po dokonaniu formalnej akceptacji w najbliższym czasie.
3. Strona ukraińska poinformowała, że nie ma szczególnych wymagań dotyczących eksportu na Ukrainę produktów złożonych. W ich przypadku powinny zostać spełnione zapisy Zarządzenia nr 71 (2004) Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy w zakresie wymogów importowych dla towarów podlegających kontroli weterynaryjnej.
Ponadto strony podjęły kwestię renegocjowanych świadectw zdrowia dla świń rzeźnych oraz dla mleka i produktów mlecznych, a także negocjowanego świadectwa dla piskląt, indycząt, kacząt, gąsiąt jednodniowych oraz ich jaj wylęgowych eksportowanych z Polski na Ukrainę. Podjęto również temat pozostałości substancji chemicznych w paszach mineralnych eksportowanych na Ukrainę. Strona ukraińska zgodziła się, aby wymagania dotyczące pozostałości odpowiadały wymaganiom UE.

Źródło: GIW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT