Home Aktualności Spotkanie w MG nt. aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin

Spotkanie w MG nt. aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin

0
0

W dniu 11 marca 2015 r., w odpowiedzi na wniosek KRIR o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku, Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie nt. aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin.

W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB .

Na wstępie, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB zaprezentowali informacje na temat tendencji cenowych na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Następnie, podczas dyskusji, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Grażyna Henclewska omówiono kwestie czynników, które składają się na koszty produkcji nawozów i środków ochrony roślin, a co za tym idzie przekładają się na ich ceny. Zwrócono również uwagę na aspekt regulacji prawnych obowiązujących w tej dziedzinie w Europie, które są najbardziej restrykcyjne w porównaniu do reszty świata. Ustalono także konieczność dalszych, cyklicznych spotkań w celu wymiany poglądów i stanowisk pomiędzy branżą producentów nawozów i środków ochrony roślin a rolnikami i producentami żywności.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT