Home Aktualności Spotkanie w sprawie sprzedaży ziemi

Spotkanie w sprawie sprzedaży ziemi

0
0

W dniu 30 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się robocze spotkanie dotyczące wypracowanie propozycji, które mają uregulować sprawy związane z obrotem nieruchomościami nabytymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez spółki prawa handlowego.

 

Na spotkanie obecni byli przedstawiciele MRiRW, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także samorządu województwa zachodniopomorskiego, Kółek Rolniczych i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pomimo zaproszenia nie pojawili się reprezentanci NSZZ RI „Solidarność”.

Rozmowy dotyczyły głównie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który został właśnie skierowany do prac w sejmowej podkomisji. Uczestnicy zastanawiali się jak projekt ulepszyć tak, aby przed 1 maja 2016 r. ułatwić nabywanie gruntów ornych przez indywidualnych rolników na powiększanie gospodarstw. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych poinformowali także stronę związkową o efektach prac zespołu roboczego, który od 11 lutego w ministerstwie rolnictwa opracowywał mechanizmy, które realizowałby rolnicze postulaty komitetów protestacyjnych. Ponadto omówiono realizację ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a przedstawicielami protestujących rolników województwa zachodniopomorskiego.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT