Home Aktualności Spotkanie z delegacją Republiki Armenii

Spotkanie z delegacją Republiki Armenii

0
0

2 grudnia 2014 r. minister Marek Sawicki przyjął delegację Republiki Armenii (RA), pod przewodnictwem pierwszego zastępcy ministra gospodarki Garegina Melkonjana. W spotkaniu uczestniczyli także: wiceminister rolnictwa Armen Arutiunjan, wiceminister energetyki i zasobów naturalnych Aik Arutiunjan oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RA w Warszawie Edgar Kazarjan. Delegacja RA przebywa w Polsce w związku z IV posiedzeniem Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej w Warszawie.

Fot. Minister Marek Sawicki oraz Garegin Melkonjan, Pierwszy Zastępca Ministra Gospodarki

Fot. Minister Marek Sawicki oraz Garegin Melkonjan, Pierwszy Zastępca Ministra Gospodarki

Minister Sawicki przypomniał na wstępie, że dzięki podpisanemu w czerwcu 2013 r.  „Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Armenii w dziedzinie rolnictwa”, istnieją podstawy do rozwoju współpracy oraz prawne możliwości do podejmowania inwestycji w dziedzinie rolnictwa. Podkreślił, że Polska jest zainteresowana zwiększeniem wzajemnych obrotów towarami rolno-spożywczymi. Dodał, że chociaż w ostatnich latach zaobserwować można wzrost, to nadal istnieje duży potencjał w zakresie wymiany handlowej między Polską a Armenią.

Charakteryzując polskie rolnictwo minister Sawicki zaznaczył, że Polska dobrze wykorzystała 10-letni okres członkostwa w UE. Pozytywne zmiany widać zarówno na poziomie producentów, jak i w przemyśle rolno-spożywczym. Zmodernizowano wiele zakładów przetwórczych, co pozwala im konkurować na wymagającym światowym rynku. Z uwagi na obecną sytuację podejmowane są przez polską administrację działania w sprawie dywersyfikacji rynków zbytu dla naszej żywności. Minister wyraził przekonanie, że także we współpracy ze stroną armeńską istnieją szanse wzrostu polskiego eksportu.

Polski minister zadeklarował jednocześnie gotowość do dzielenia się ze stroną armeńską doświadczeniami. Wskazał na możliwość współpracy naukowej i inne działania pomocne w przeprowadzeniu procesu dostosowań sektora rolnego Armenii do wymogów międzynarodowych. Z satysfakcją odnotował dotychczasową dobrą współpracę służb fitosanitarnych obu krajów.

Przewodniczący delegacji armeńskiej, minister Garegin Melkonjan, dziękując za możliwość spotkania, również wyraził zadowolenie ze współpracy w dziedzinie rolnictwa. Odnosząc się do kwestii przystąpienia Armenii do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) zaznaczył, że nie będzie to przeszkodą w dalszym rozwoju dobrych relacji z Unią Europejską. – Kraje członkowskie UE nadal pozostaną partnerami Armenii, a nasze członkostwo w EUG otwiera nowe możliwości – powiedział armeński minister gospodarki. W tym kontekście poinformował o toczących się negocjacjach w Brukseli w sprawie wypracowania ram dla przyszłej współpracy. Pokreślił, że dla Armenii bardzo istotna jest kontynuacja procesu reform i obopólnie korzystne relacje z UE, na różnych płaszczyznach. Wyraził zainteresowanie wymianą doświadczeń w zakresie funkcjonowania sektora rolno-spożywczego. Wiceminister rolnictwa Armen Arutiunjan poinformował natomiast, że jego resort oczekuje wizyty polskiego ministra rolnictwa w Armenii, w celu prezentacji i szczegółowego omówienia  kierunków współpracy.

Podsumowując polski minister stwierdził, że obie strony mogą odnosić korzyści z dalszego rozwoju współpracy i dzielenia się doświadczeniami w sektorze rolnym. Poinformował również, że resort rolnictwa jest otwarty na wizyty w Polsce armeńskich przedsiębiorców i inwestorów.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT