Home Aktualności Spotkanie z przedstawicielami sektora drobiu
Spotkanie z przedstawicielami sektora drobiu

Spotkanie z przedstawicielami sektora drobiu

0
0

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z przedstawicielami sektora drobiu. Podczas spotkania poruszono kwestie m.in. ochrony rynku przed napływem mięsa drobiowego z importu, dopuszczenia białka zwierzęcego do krzyżowego skarmiania, wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zakazu stosowania soi GMO, funduszu promocji mięsa drobiowego czy zagrożeń wynikających z powstawania ferm wielkoprzemysłowych.

Sekretarz stanu wyraził zrozumienie dla problemów branży, informując, że kwestie ochrony rynku są dla Polski kluczowe i podejmowane również na forum UE czy w ramach negocjacji WTO. Polska jako jedyna opowiada się za subsydiami eksportowymi.

Ponadto omówiona została sytuacja na rynku drobiu w kontekście wymiany handlowej. Polskie drobiarstwo rozwija się dynamicznie, czego wynikiem jest znaczący eksport mięsa drobiowego przy niewielkim jego imporcie.

Sekretarz stanu poinformował, że w planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Wyraził także chęć ścisłej współpracy z organizacjami sektora drobiu celem wypracowania rozwiązań problemów branży.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT