Home Aktualności Spotkanie Zarządu KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozowju Wsi Markiem Sawickim

Spotkanie Zarządu KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozowju Wsi Markiem Sawickim

0
0

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie, zwłaszcza w kontekście występującej w wielu regionach klęski suszy oraz trudnej sytuacji na rynku mleka i producentów czarnej porzeczki.

Prezes KRIR zwrócił uwagę, że Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, nad którym trwają obecnie prace w parlamencie i z którego rolnicy w trudnych sytuacjach mogliby skorzystać powinien być finansowany także częściowo z budżetu państwa, w innym wypadku nie uzyska akceptacji środowiska rolniczego.

W sprawie trudnej sytuacji na rynku czarnej porzeczki, Zarząd KRIR uznał, że tegoroczna pomoc dla plantatorów nie powinna być uzależniona od niszczenia części plantacji. Takie rozwiązanie powinno być dobrze przygotowane i wprowadzone najwczesniej w przyszłym roku.

Przedstawiciele samorządu rolniczego poruszyli także kwestię dotyczącą kryteriów przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na które nabór wniosków rozpocznie się 20 sierpnia.

Wielu młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku czyli np. w styczniu br., zgodnie z kryterium z §2 ust. 1 pkt 1) jednocześnie złożyło wnioski o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach ostatniego naboru, czyli do 15 czerwca 2015 r.

W związku z tym, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 982) uznaje się ich jako osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący i zostają tym samym wyeliminowani z możliwości ubiegania się o wsparcie z ww. działania, nie spełniając kryterium z §2 ust. 1 pkt 2). Zarząd KRIR zwrócił się więc o pilne rozwiązanie tej kwestii.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT