Home Aktualności Spotkanie ze stowarzyszeniem „Rolnik- Farmer Roku”

Spotkanie ze stowarzyszeniem „Rolnik- Farmer Roku”

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wziął dzisiaj udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU dotyczącej finansowania polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020.

Fot. Minister Marek Sawicki zachęca rolniików do zaiteresowania się płatnościami dla gospodarzy przekazujących małe gospodarstwa

Fot. Minister Marek Sawicki zachęca rolniików do zaiteresowania się płatnościami dla gospodarzy przekazujących małe gospodarstwa

Oprócz prezentacji nowych zasad ubiegania się o płatności obszarowe oraz o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Marek Sawicki, podczas swojego wystąpienia, zachęcał obecnych na sali rolników do zainteresowanie się płatnościami dla gospodarzy przekazujących małe gospodarstwa. Pomoc w tym działaniu jest przyznawana tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu małych gospodarstw i przekazują swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wysokość jednorazowej pomocy obliczana jest jako suma rocznych stawek pomocy odpowiadających 120% rocznej płatności do otrzymania, której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.

– Czasami słyszę słowa krytyki ze strony opozycji, która porównuje te działanie do rug pruskich. To kompletny brak zrozumienia, dla tego bardzo potrzebnego polskiej wsi działania. – powiedział Marek Sawicki.

Minister Sawicki przedstawił także stopień zaawansowania prac parlamentarnych nad ustawami dotyczącymi ułatwieniom sprzedaży ziemi dla rolników powiększających swoje gospodarstwa rodzinne oraz sprzedaży bezpośredniej. 

– Do końca 2016 roku przygotujemy instrukcję jakie wymagania sanitarne oraz weterynaryjne musi spełnić gospodarstwo, które chciałoby skorzystać z ułatwień przewidzianych ustawą, która czeka już tylko na podpis Prezydenta. W przypadku sprzedaży artykułów nieprzetworzonych nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o produkty przetworzone do sprzedaży, których do tej pory trzeba było zakładać tzw. MOL-a, rolników czeka teraz duża zmiana na lepsze – przekonywał szef resortu rolnictwa. 

Źródło: MRiRW
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT