Home Artykuły Stan sadów jabłoniowych w lipcu 2018 r.
Stan sadów jabłoniowych w lipcu 2018 r.

Stan sadów jabłoniowych w lipcu 2018 r.

0
0

W tym sezonie sadownicy mają do czynienia z permanentnym brakiem wody w glebie oraz z bardzo silnym nasłonecznieniem, co w wielu miejscach skutkuje poparzeniem lub kurczeniem się liści na drzewach.

W przypadku braku lub niedoboru wody w glebie szczególnie na wiosnę wegetacja drzewek mocno zwalnia, a rozwijających się jabłek jest bardzo dużo i mają mniejszy kaliber niż podczas normalnego sezonu gdy obfite opady deszczu powtarzają się cyklicznie.

Inną groźbą jest możliwość uszkodzenia najmłodszych liści oraz objawy stresu spowodowanego zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym.

W przypadku poparzenia skórki owoców istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia licznych infekcji grzybowych, co głównie obniża jakość plonu, w tym jakość przechowalniczą owoców. Taka podatność na oparzenia skórki owoców jest najczęściej wywoływana przez słabsze pobieranie przez drzewka wapnia z gleby. Sadownicy wapnują glebę w sadach na jesieni, ale także wiosną gdy młode drzewka szybko rosną. Najbardziej pomocne dla sadowników w tym przypadku będą środki mające w składzie łatwo dostępny dla roślin wapń. Preparaty takie również pobudzają drzewka do większego i łatwiejszego pobierania wapnia z podłoża. Spora grupa sadowników stosuje liczne nawozy, które mają w składzie auksyny wspomagające i przyśpieszające wegetację drzew.

Sadownicy także wspomagają rośliny poprzez używanie preparatu wzmacniającego sztywność ścian komórkowych. W tej sytuacji niezastąpione stają się preparaty zawierające krzem.

W lipcu drzewka owocowe sadownicy chronili poprzez zabiegi zapobiegawcze pozostawiając używanie preparatów interwencyjnych  tylko do sytuacji niezbędnych.

Na szczęście pogoda w lipcu nie ułatwiała powstawania infekcji poprzez grzyby wywołujące groźne choroby w trakcie przechowywania owoców, dlatego sadownicy nie obawiają się uszkodzeń wywoływanych przez szarą pleśń oraz gorzką zgnilizną jabłek. Odnotowuje się również mniej uszkodzeń owoców spowodowanych nagłymi uderzeniami gradu niż w trzech poprzednich latach. Spowodowane to jest prawdopodobnie tym, że szczególnie uciążliwy grad jak do tej pory nie spadał na tereny na których uprawia się masowo jabłonie jak region grójecki czy ziemia sandomiwerska.

Obecnie obok czynności ochronnych, które wykonują przed zbiorami owoców zabezpieczają również drzewa środkami zawierającymi takimi substancjami jak tiofanat metylowy, który skutecznie ogranicza źródła infekcji w sadzie i zmniejsza możliwości wystąpienia choroby w nadchodzącym sezonie. Kluczowe by sprawdzić czy w sadzie nie występują formy grzybów odpornych na grupę substancji czynnych jakimi są benzimidazole.

Ponadto użycie preparatów z takimi substancjami czynnymi jak tiofanat metylowy także dosyć skutecznie pozwala zapobiegać  gorzkiej zgniliźnie jabłoni. Wzrost zagrożenia tą chorobą powoduje, że zabiegi rozpoczyna się już na 1–1,5 miesiąca przed zbiorem.

Zarówno od wczesnej wiosny, w czerwcu oraz lipcu przebieg pogody, tempo wegetacji drzewek, zagrożenie chorobowe (natężenie wysiewów zarodników i nasilenie infekcji) oraz nasilenie występowania w konkretnym sadzie form grzyba odpornych na środki grzybobójcze decydują o dokładnych terminach planowanych w sadzie zabiegów.

Autor: Tomasz Kodłubański

Facebook Comments