Home Aktualności Stypendia pomostowe wręczone

Stypendia pomostowe wręczone

0
0

W piątek 14 listopada br., na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji.

W tegorocznej XIII edycji Programu, stypendia pomostowe przyznano 811 studentom,  w tym 234 pochodzącym z rodzin popegeerowskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015. Studenci otrzymują stypendia w wysokości 5 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2014 do lipca 2015.

Stypendia w XIII edycji przyznane studentom z rodzin popegeerowskich

 

L.p.

 

Oddział

 

Liczba przyznanych stypendiów

1.

Bydgoszcz

18

2.

Gdańsk

14

3.

Gorzów Wlkp.

10

4.

Koszalin

16

5.

Lublin

3

6.

Łódź

9

7.

Olsztyn

48

8.

Opole

7

9.

Poznań

21

10.

Rzeszów

28

11.

Suwałki

5

12.

Szczecin

11

13.

Warszawa

5

14.

Wrocław

27

15.

Zielona Góra

12

 

 

RAZEM

 

234

 

Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP, reprezentujący na gali Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego Małżonkę Annę, powiedział m.in.: „To jest wspaniała inicjatywa. Gdyby nie współpraca ludzi dobrej woli, wielu młodych ludzi z małych miejscowości nie miałoby szans na rozwój. Dlatego w imieniu Prezydenta RP wszystkim fundatorom i donatorom składam serdeczne podziękowania. Zapewniam, że w Polsce zawsze będzie miejsce dla tego typu inicjatyw”. 

Program stypendiów pomostowych jest realizowany w dwóch segmentach. Pierwszy z nich jest adresowany do młodzieży ze wsi i z małych miast, wywodzących się ze środowisk popegeerowskich, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych z listy MEN oraz do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Natomiast drugi jest kierowany do młodzieży ze wsi i małych miast rekomendowanej przez pozarządowe organizacje lokalne, uczestniczące w programie.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza programem. Program jest realizowany przy współpracy: Agencji Nieruchomości Rolnych, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Amerykańskiej Izby Handlowej.

Agencja od początku istnienia Programu Stypendiów Pomostowych aktywnie w nim uczestniczy. W pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku zajmuje się sprawami organizacyjnymi, m.in. odpowiada za dotarcie informacji o stypendiach do licealistów i proces naboru.

W ciągu 13 lat trwania Programu przyznano 13 308 stypendiów na I rok studiów, w tym 7906 stypendiów otrzymali młodzi ludzie pochodzący z rodzin popegeerowskich.

 

Liczba stypendiów pomostowych w XIII edycjach Programu

w poszczególnych województwach

 

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT