Home Aktualności Susza rolnicza tematem posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Susza rolnicza tematem posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

0
0

Monitoring suszy rolniczej to temat zwołanego w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel, który przypomniał, że 7 czerwca br., na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ogłoszone zostały obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowe wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa.

Fot. Zboże na polu,  gdzie wystapiła susza rolnicza

Fot. Zboże na polu, gdzie wystapiła susza rolnicza

Wysokość wskaźników została określona  na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG–PIB). Minister podkreślił, że na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut ten prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.

System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Za szkody uważa się obniżenie wielkości plonów o 20% z powodu suszy na obszarze gminy w danym roku, w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Aktualną sytuację zagrożenia suszą w rolnictwie przedstawił prof. dr hab. Andrzej Doroszewski z IUNG-PIB, który powiedział, że ostatnim rokiem, w którym nie zanotowano w Polsce suszy był rok 1980, dlatego można uważać, że susza jest w naszym kraju zjawiskiem permanentnym.

Obecnie susza rolnicza w Polsce notowana jest wśród trzech upraw:

  • zbóż jarych
  • krzewów owocowych
  • truskawek

Największa susza występuje w uprawach zbóż jarych, odnotowano ją w 76. gminach na terenie sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zdecydowanie gorsza jest sytuacja na glebach lekkich niż na ciężkich. W 56. gminach tych samych województw odnotowano  również suszę rolniczą w uprawach krzewów owocowych. W 15. gminach trzech województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego susza występuje także w uprawach truskawek.

W związku z tą sytuacją minister Krzysztof Jurgiel powołał Grupę Zadaniową ds. monitoringu suszy rolniczej pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. Głównym jej zadaniem będzie analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem suszy rolniczej na terytorium Polski oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków występowania suszy dla producentów rolnych, w tym mechanizmów pomocowych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego został także zaprezentowany nowy wzór Protokółu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wzór protokółu powinien być wykorzystywany przez komisje szacujące straty. W nowym wzorze protokołu uproszczono w szczególności metodę określania średniorocznej produkcji z trzech poprzednich lat, a także strat powodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

W dzisiejszym spotkaniu, poza stałymi członkami Zespołu, uczestniczyli również eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

Do pobrania:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Nowy wzór Protokółu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (.pdf 105,79 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce – prezentacja prof. dr hab. Andrzeja Doroszewskiego (.pdf 3,26 MB)

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT