Home Aktualności Sytuacja na rynkach rolnych oraz młody rolnik – priorytety wizyty w Brukseli

Sytuacja na rynkach rolnych oraz młody rolnik – priorytety wizyty w Brukseli

0
0

W Brukseli odbędzie się dziś posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Podczas obrad Polska zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie instrumentów stabilizujących sytuację na rynku mleka. Inicjatywę tę poparły inne państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgaria, Rumunia i Słowenia oraz Hiszpania. Propozycja dotyczy podniesienia ceny interwencyjnej na produkty mleczarskie oraz czasowe wprowadzenie  subsydiów eksportowych.  Ze względu na niskie ceny oferowane na mleko i produkty mleczarskie oraz przedłużone embargo na eksport do Rosji Polska będzie starać się także o wprowadzenie rekompensat, które poprawiłyby trudną  sytuację ekonomiczną  producentów mleka.  

Między innymi na wniosek Polski Rada Ministrów pochyli się również nad trudną sytuacją na rynku wieprzowiny. Stąd wniosek o omówienie działań potrzebnych dla poprawy sytuacji dochodowej wobec przedłużonego embarga rosyjskiego.  

W odniesieniu do rynku owoców i warzyw Polska uważa, że konieczne jest  kontynuowanie stosowania  nadzwyczajnych mechanizmów wsparcia, z pewnymi zmianami wynikającymi z doświadczeń zdobytych przy wdrażaniu dotychczasowych instrumentów. Tak jak już wcześniej podkreślaliśmy, uważamy, że wsparcie powinno być przyznawane także członkom grup producentów, zaś stawki powinny być zrównane dla wszystkich beneficjentów tej pomocy.

Podczas wizyty w Brukseli odbędą się również nieformalne rozmowy dotyczące przesunięcia niewykorzystanych dotychczas środków z PROW 2007-2013 na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT