Home Aktualności Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z “Programu rolnośrodowiskowego” za 2014 r.

Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z “Programu rolnośrodowiskowego” za 2014 r.

0
0

Do 13 lutego 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 10,9 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe 1,2 mln rolników. Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia ubr. Wiosną 2014 r. wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

Agencja stara się, aby w pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane afrykańskim pomorem świń, czy też w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku, gdy gospodarstwo zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu, dopłaty zostaną zrealizowane po zakończeniu tej kontroli. Warto podkreślić, że od dwóch lat pozytywne decyzje w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich nie są wysyłane do rolników, chyba, że rolnik sobie tego życzy.

Oprócz płatności bezpośrednich za 2014 rok ARiMR wypłaca również dopłaty ONW iwsparcie z “Programu rolnośrodowiskowego”.

Do 13 lutego 2015 r. Agencja przekazała w ramach dopłat ONW za 2014 r. 1,18 mld zł, na konta bankowe 648,5 tys. rolników. O przyznanie takiego wsparcia ubiegało się wiosną ubiegłego roku 736 tys. rolników, a Agencja ma do rozdysponowania wśród nich 1,37 mld zł. Dopłaty ONW przyznawane są rolnikom którzy gospodarują w trudnym terenie np. górskim lub niekorzystnych warunkach np. na obszarach o niedostatecznych lub zbyt intensywnych opadach deszczu. Dopłaty te mają rekompensować rolnikom wyższe nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności w takich warunkach.

Natomiast płatności rolnośrodowiskowe za 2014 rok otrzymało do 13 lutego 2015 r. ponad 114 tys. rolników. Na ich konta bankowe Agencja przekazała 965,7 mln zł. Wiosną ubiegłego roku do ARiMR trafiło blisko 114 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia, a na jego realizację Agencja ma 1,54 mld zł. Płatności rolnośrodowiskowe wypłacane są tym rolnikom, którzy zdecydowali się przystąpić do “Programu rolnośrodowiskowego”, czyli prowadzą swoją działalność w sposób chroniący środowisko naturalne czy jak najmniej ingerujący w nie. W tym programie wyróżnionych jest 9 pakietów, w każdym z nich od 1 do 12 wariantów. Rolnik który zdecyduje się na przystąpienie do “Programu rolnośrodowiskowego” zobowiązuje się realizować go przez pięć lat.

Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r., a zakończy ich realizację do końca czerwca 2015 r.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT