Home Aktualności Unijne kwoty mleczne wygasną dn. 31 marca. Dlatego też Copa i Cogeca nakreślają środki, które pozwolą na utrzymanie rentowności sektora

Unijne kwoty mleczne wygasną dn. 31 marca. Dlatego też Copa i Cogeca nakreślają środki, które pozwolą na utrzymanie rentowności sektora

0
0

System kwot mlecznych UE zostanie zniesiony dn. 31 marca. Dlatego też Copa i Cogeca
nakreśliły środki niezbędne do utrzymania rentowności sektora w przyszłości.
Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”, Mansel Raymond, powiedział: „Po
zniesieniu kwot producenci mleka nadal będą wystawieni na wahania rynków, które są
zjawiskiem występującym na całym świecie. Wahania nie znikną nagle, a stanowią one przecież
zagrożenie dla działalności rolników i wypływają na inwestycje. W najbliższym czasie producenci
mleka będą zmagać się z problemami gospodarczymi, co ograniczy ich płynność finansową.
Dlatego też ważne jest utrzymanie funduszy pochodzących z opłat za przekroczenie kwoty w
sektorze. Dzięki tym środkom będzie można poczynić inwestycje w sektorze, by mógł on sprostać
wzrastającemu popytowi w perspektywie średnioterminowej”.
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił: „W nowej rzeczywistości
„pokwotowej” będziemy potrzebować odpowiednich narzędzi, by producenci mleka i
spółdzielnie mleczarskie mogły się w niej odnaleźć. Mimo iż w aktualnych ramach prawnych UE
już występują instrumenty rynkowe (jak interwencja publiczna czy prywatne przechowywanie),
które mogłyby pomóc osłonić producentów przed wahaniami, nie stanowią one już prawdziwych
sieci bezpieczeństwa, które byłyby oparciem dla rolników w momencie poważnego zachwiania
równowagi na rynku. Należy dostosować te narzędzia i zwiększyć ich wydajność biorąc pod
uwagę wzrastające koszty produkcji i rzeczywistość rynkową. Potrzeba również innych narzędzi
zarządzania ryzykiem, w tym zachęt do tworzenia rynków terminowych, aby w części zniwelować
wahania na rynku. Ubezpieczenia dochodu/ marży mogłyby być dodatkową opcją, którą należy
rozważyć, gdyż mogłyby pomóc rolnikom w zarządzaniu wieloma zagrożeniami”.
P. Pesonen dodał: „Spółdzielnie mleczarskie pozwalają wzmocnić pozycję producentów na
rynku. Po zniesieniu kwot przystępowanie do spółdzielni zyska na znaczeniu jeśli chodzi o
wzmacnianie pozycji na rynku, co pozwoli na uzyskanie lepszych cen za mleko. Ponadto ważne
są zapisy pakietu mlecznego UE, którego celem jest wzmocnienie stosunków umownych między
rolnikami a przetwórcami. Co więcej łańcuch dostaw mleka musi funkcjonować w sposób
prawidłowy i uczciwy, a rolnicy powinni uzyskiwać wyższe dochody z rynku”.
Oprócz tego wsparcie powiązane z produkcją oraz wsparcie dla obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania są niezbędnymi elementami pomocy sektorom znajdującym się w
trudnej sytuacji i pozwalają na rozwiązanie trudności naturalnych i strukturalnych w tych
regionach. Należy zachęcać do modernizacji spółdzielni mleczarskich i ją ułatwiać. Należy
również pamiętać o wsparciu zbiórki mleka, której koszty są niezwykle wysokie na obszarach
górskich. Trzeba promować i wspierać inwestycje w produktywność i konkurencyjność
gospodarstw. Na zakończenie, UE powinna spoglądać w przyszłość, ułatwić dostęp do rynków
wschodzących i wykorzystać nowe okazje pojawiające się na rynkach, które wydają się być
bardzo pozytywne w perspektywie średnioterminowej ze względu na ciągły wzrost popytu na
świecie i zmiany w oczekiwaniach konsumentów.
 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT