Home Aktualności Uwagi do projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników

Uwagi do projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników

0
0

W odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu, w dniu 9 lutego 2016 r. samorząd rolniczy przedstawił uwagi  do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw.

Po zapoznaniu się z treścią projektu, samorząd rolniczy stwierdził, że zawiera on bardzo korzystne rozwiązania dotyczące liberalizacji wymogów sanitarnych przy wytwarzaniu produktów żywnościowych w gospodarstwach rolników. Daje możliwość szerokiego obrotu wytworzonymi w gospodarstwie produktami oraz określa limit przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, a zwolnionych z opodatkowania, w wysokości 75 tys. zł rocznie.

Zarząd KRIR zwrócił uwagę na aktualne przepisy dotyczące uboju, np. tuczników. Należałoby stworzyć takie zapisy, które pozwolą w warunkach gospodarstwa legalnie wykonywać czynności z tym związane, bez konieczności inwestowania w specjalistyczny sprzęt do uboju. Z treści projektu ustawy można wywnioskować, że rolnik będzie miał prawo do sprzedaży przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecnie, czynności związane z ubojem, można legalnie wykonać jedynie w zakładach dysponującym odpowiednim sprzętem. W wyniku tego Ustawodawca powinien doprecyzować zapisy w projekcie ustawy w tym względzie, co pozwoli uniknąć nieporozumień i stworzy jasną sytuację dla rolników mającym zamiar sprzedaży żywności przetwarzanej w gospodarstwie.

Ponadto zauważnono, że z projektu ustawy należy usunąć pojęcie „sprzedaż bezpośrednia”, ponieważ w rozporządzeniu nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie higieny środków spożywczych istnieje zamknięty katalog produktów wprowadzanych do obrotu przez rolników w ramach „sprzedaży bezpośredniej” i nie mieszczą się tam przetwory mleczne, mięso zwierząt gospodarskich i jego przetwory. Należy użyć pojęć: produkcji powiązanej, sprzedaż żywności, dostawy produktów żywnościowych.

Podkreslono także, że brak jest propozycji zapisów ust. 2b w art. 9 projektu ustawy, o czym stanowi preambuła art. 9 pkt. 1.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT