Home Artykuły UŻYCIE DRONÓW W ROLNICTWIE
UŻYCIE DRONÓW W ROLNICTWIE

UŻYCIE DRONÓW W ROLNICTWIE

0
0

Współczesna technologia służąca rolnictwu niemal każdego roku dostarcza nowych rozwiązań poprawiających proces produkcji rolnej. Sterowanie laserowe w trakcie procesu równania gleby, zastosowanie nawigacji satelitarnej, czy też automatyczna regulacja ciśnienia w oponach – to tylko kilka z udogodnień technologicznych pomagających usprawnić dobrze zorganizowane wielkoobszarowe gospodarstwa.

W ostatnich latach właściciele takich właśnie gospodarstw odkryli również korzyści wynikające ze stosowania drona, czyli bezpilotowego systemu latającego, który z powietrza robi setki zdjęć za pomocą specjalnej kamery multispektralnej. Loty dronów odbywają się na niskim pułapie. Ważne jest również, by wspomnieć, że sterowanie dronem możliwe jest dzięki technice dokładnego satelitarnego pozycjonowania – RTK GPS.

Biorąc pod uwagę sposób poruszania się oraz budowę drony dzieli się na:

(1) wirnikowce, które podobnie jak helikoptery mogą poruszać się niezależnymi od siebie ruchami poziomym i pionowym oraz mogą nieruchomo zatrzymać się nad dowolnym punktem,

(2) stałopłaty- szybsze od wirnikowców, odporne na dużą prędkość wiatru, przystosowane do przenoszenia ładunków o masie do 4 kg. W praktyce stałopłaty zazwyczaj służą teledetekcji pól. Konstrukcje stałopłatów różnią się pod względem kształtu i rozmiarów. Niektóre mają kształt typu “latające skrzydło delta” inne zaś budową zbliżone są do klasycznego samolotu.

Dzięki kamerom multispektralnym zamontowanym na dronach możliwe jest uzyskanie dwóch map- klasyczną ortofotomapę w naturalnych kolorach oraz mapę w tzw. „bliskiej podczerwieni” (ang. Near Infrared, NIR). Poprzez nałożenie obu map na siebie można dokładnie ocenić stan oraz stopień zdrowotności prowadzonej uprawy. Ogromną zaletą wykorzystania drona i kamery multispektralnej jest również bezinwazyjność tej metody. W porównaniu do podobnej oceny wykonywanej za pomocą sensorów i ciągnika, w przypadku zastosowania drona nie jest wymagany przejazd ścieżkami technologicznymi, co wiąże się z brakiem uszkodzeń roślin. Ponadto nalot dronem jest mniej kosztochłonny niż np. objazd pól jakimkolwiek pojazdem kołowym. W rolnictwie precyzyjnym ważną zaletą wykorzystania dronów jest także szybkość pomiaru. Co więcej, drony charakteryzuje niski koszt przelotu i do ich obsługi wystarczy tylko jedna osoba. Ponadto dron jest urządzeniem stosunkowo prostym w obsłudze, sprawdzającym się praktycznie w każdych warunkach pogodowych oraz wyposażonym w specjalne funkcje bezpieczeństwa.

Wykonana w trakcie pracy drona analiza multispektralna światła odbitego pomaga wyodrębnić z zebranych obrazów takie cechy roślin jak: morfologia, taksonomia, układ łanu, masa liści, rodzaj i orientacja liści, a także dojrzałość, wybarwienie, ocenę deficytu składników pokarmowych, deficytu wody, występowanie agrofagów. Bezzałogowe statki powietrzne pozwalają również na analizę składu oraz zasobności gleby w substancje organiczne i mineralne, w tym zawartość wielu pierwiastków, zawartość wody, frakcję gleby, a także właściwości powierzchni gleby. Warto również podkreślić, że mapy trówymiarowe upraw wykonane ze zdjęć zebranych przez drony pozwalają na zmierzenie intensywności wzrostu roślin przez pomiary ich wysokości. Co więcej, powtarzając co jakiś czas naloty dronami nad analizowanym polem, bądź z prowadzonego archiwum materiałów z lotów nad tym samym terenem można uzyskać wiele informacji o przyczynach zmian intensywności wzrostu roślin. Dzięki temu możliwe jest zareagowanie w odpowiednim momencie na diagnozowane negatywne zmiany obserwowane na polu. Ponadto informacja o stanie upraw pomaga rozplanować nawożenie oraz zaoszczędzić nawet o 30% wydatki na nawozy. Drony wykorzystywane są przez rolników również do wykonania niektórych zabiegów polowych, takich jak opryski. Maszyny te sprawdzają się w odstraszaniu dzikich zwierząt niszczących uprawy. Wystarczy aby były wyposażone w sygnalizację dźwiękową lub wizualną.

Dzięki zastosowaniu dronów pomagających stworzyć ortofotomapy możliwe jest precyzyjne obliczenie powierzchni działek rolnych, co pozwala bez jakichkolwiek wątpliwości wypełnić wnioski o dopłaty bezpośrednie i uniknąć powszechnie popełnianych błędów. Godnym wymienienia atutem wykorzystania drona w rolnictwie jest możliwość przeprowadzenia inspekcji technicznych budynków inwentarskich. Taka kontrola jest istotna w odniesieniu do starszych budynków, po wykonanych remontach i modernizacjach. Kolejnym zastosowaniem dronów w szeroko pojętym rolnictwie jest ocena powierzchni szkód łowieckich, wynikających z działalności dzikich zwierząt. Jest to niezwykle ważny dowód w procesie przygotowywania dokumentacji mającej pomóc w uzyskaniu odszkodowania za poniesione straty.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments Box