Home Aktualności W Copa-Cogeca wymiana poglądów na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego

W Copa-Cogeca wymiana poglądów na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego

0
0

13 kwietnia 2015 r. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wieprzowina”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały następujące tematy: wybory Prezydencji grupy, perspektywy rynkowe-najnowsze informacje i wymiana poglądów na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego oraz pasz, wymiana informacji na temat kwestii weterynaryjnych, alternatywne rynki zbytu i informacje handlowe, informacje na temat nowej unijnej polityki promocji, dobrostan zwierząt, informacje na temat wniosku Komisji w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych.

Na początku posiedzenia odbyły się wybory Prezydencji grupy. Na stanowisko Przewodniczącego wybrany został Pan Antonio Tavares z Portugalii , a na stanowiska wiceprzewodniczących Pan Miguel-Angel Higuera z Hiszpanii oraz Pani Margareta Aberg ze Szwecji.

Następnie Pan Arnaud Petit z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstawił punkt dotyczący GMO. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junker, obiecał rewizję procedur aprobaty GMO.  Państwa członkowskie mogłyby ograniczyć lub zakazać stosowania niektórych GMO, które są aktualnie dozwolone. Wykorzystanie GMO nie zabrania importowania. Będziemy potrzebowali dokładnej wiedzy na temat pochodzenia produktów. Propozycja Komisji jest bardzo skomplikowana. Pierwsze rozmowy ukazały, że weryfikowalność pochodzenia będzie dość skomplikowana. Nie wiadomo również jak to będzie wyglądało w sektorze dużej dystrybucji. Pan Petit podkreślił również, że Copa-Cogeca i 14 innych organizacji wysłały ogólne komunikaty i przesłanie dla Komisji Europejskiej, podkreślając, że domagamy się, aby rynek wewnętrzny normalnie funkcjonował.  Istnieją tutaj niepokoje związane z zachwianiem konkurencji w związku z zakazem stosowania GMO. Ekspert z Polski podkreślił, że obecnie mięso wieprzowe jest przedmiotem globalnego obrotu-w związku z tym pojawiają się obawy. Wiemy, że w obrocie jest tysiące ton mięsa- kto będzie mógł zweryfikować czy to mięso pochodzi ze zwierząt karmionych GMO czy też nie? Kto tak naprawdę może to sprawdzić?; są to jedynie utopijne rozwiązania. Pan Petit poruszył również kwestię produkcji. Podkreślił on, że przechodzimy do kolejnej kampanii 2015/2016, mamy coraz mniejszą powierzchnię uprawy kukurydzy na poziomie światowym. Amerykańscy rolnicy coraz częściej przekierowują swoją produkcję na soję. Dla kukurydzy zapasy są dosyć normalne, ale produkcja jest niższa. Pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała kampania 2016/2017? Prawdopodobnie notowany będzie dalszy spadek powierzchni. Jeśli chodzi o zboża, planowany jest spadek produkcji pszenicy; Zapasy są dość znaczące. Jeśli chodzi o produkcję soi, 35 mld hektarów w Stanach Zjednoczonych (rekordowe notowania). Podaż na pasze na rynku światowym jest coraz większa.

W kolejnej części spotkania Pan Przewodniczący omówił funkcjonowanie grup dialogu społecznego ds. Produkcji zwierzęcej. Poinformował on uczestników, że niestety straciliśmy dużo miejsc w tej grupie (obecnie tylko 16 miejsc). Sekretariat stara się zapewnić rotację krajów, jest to bardzo ważne. Wszystkie grupy Copa-Cogeca przesłały dokument do Komisji Europejskiej w sprawie strategicznego planu pracy. Bardzo ważny jest udział zapisanych ekspertów, aby nie stracić miejsc. Wysłane zostało również pismo z prośbą o przyznanie więcej miejsc dla Copa-Cogeca.

W ramach kolejnego punktu przedstawiona została sytuacja rynkowa. W Danii, gdy wprowadzono prywatne przechowywanie, ceny były nieco wyższe od cen wypłacanych na rynku. Obecnie nikt nie liczny na szybkie otwarcie rynków rosyjskich.  Sytuacja rynkowa jest bardzo delikatna, ceny nie wzrastają. W Irlandii, kryzys ze względu na rosyjskie embargo. Produkty, które miały być eksportowane, są teraz magazynowane. Niestety mięso obecnie przechowywane wróci na rynek latem i może to doprowadzić do sztucznego spadku cen. W Hiszpanii, sytuacja jest bardzo trudna. Magazynowanie mięsa nie jest dobrym rozwiązaniem. Środek ten nie działa. Producenci nie odczuli wzrostu cen. Widoczne będą negatywne skutki, kiedy produkty te trafią ponownie na rynek. W Hiszpanii prywatne przechowywanie nie przyniosło żadnych pozytywnych skutków. W Finlandii, widoczne były sprzeciwy co do tego instrumentu. Mięso wróci na rynek w późniejszym okresie. Niezależnie od wielkości, dla nas będzie to zbyt dużo. Delegat z Malty podkreślił, że w krajach, w których stosuje się ten instrument, nie dostrzeżono żadnych wymiernych korzyści. Wszyscy korzystają z umów trzymiesięcznych, więc mięso to wraca ponownie na rynek.

Jeśli chodzi o kwestie sanitarne, omówiono problem epidemicznej biegunki świń oraz afrykańskiego pomoru świń. Delegat z Polski przedstawił krótko sytuację. Pokreślił on, że obecnie nie ma zagrożenia w Polsce. Zagrożenie istnieje na Ukrainie. Choroba ta nie jest w Polsce zwalczana z urzędu i dobrze było zmienić ten stan prawny, ponieważ jeśli choroba by się pojawiła, hodowcom przysługiwałyby zupełnie inne prawa. Na Litwie, od sierpnia zeszłego roku nie zauważono nowych przypadków. Problemy występują jedynie w przypadku dzików. Polityka lokalna ma wpływ na całą sytuację. Politycy nie są w stanie się porozumieć. Potrzebne są konkretne, bardzo restrykcyjne działania. Na Łotwie sytuacja jest podobna. Delegat z Polski dodał, że jeśli chodzi o afrykański pomór świń, po właściwych działaniach prawnych, rozpoczęto likwidację wszystkich chorych świń. To nie są duże stada. Obecnie, od ubiegłego roku, przypadki tej choroby występują jedynie u dzików. Zorganizowana została konferencja międzynarodowa na ten temat, ale nie ma niestety złotego środka na eliminację tego wirusa z populacji dzików. Problem ten należy podjąć od strony weterynaryjnej zupełnie na nowo. Jeżeli wszystkie zasady bioasekuracji będą spełnione, nie będzie żadnego zagrożenia.  Delegat z Polski dodał, że jest to choroba, z którą niestety będziemy musieli walczyć jeszcze przez kilka lat.

Następnie Pan Miguel z Hiszpanii przedstawił informacje na temat Konferencji odnośnie bioasekuracji. Priorytetem było zwiększenie badań dotyczących lekarstw. Prowadzone były rozmowy na temat ewentualnych kosztów. Podkreślono również znaczenie szkoleń.  Jeśli chodzi o dwustronne umowy handlowe z krajami trzecimi, omówione zostały między innymi problemy z dostępem do rynku. Pan Daniel Acevedo poinformował, że jeśli chodzi o panel WTO związany z Rosją, Rosja zakazała importu wieprzowiny. Przygotowana została tabelka zawierająca wszystkie ograniczenia. Japonia skłonna jest wprowadzić regionalizację. Na Ukrainie sytuacja jest niejasna. 

Magdalena Montaigu – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT