Home Aktualności W jakim kierunku zmierza branża OZE w Polsce?

W jakim kierunku zmierza branża OZE w Polsce?

0
0

Konferencja i Targi Energetyki Wiatrowej organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (EWEA).  Impreza odbyła się w dniach 8-9 marca w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Autor: Tomasz Kodlubański

W ostatnim czasie dyskusja o perspektywach dla farm wiatrowych w Polsce wchodzi w kluczową fazę. Tymczasem Polska cały czas jest daleko od spełnienia zakładanego dla niej celu OZE na 2020 rok i to od obecnego rządu będzie teraz zależało czy uda nam się ten cel zrealizować.

W konferencji wzięli udział: Marie Donnelly, Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej i Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska, Giles Dickson, CEO Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Wojciech Cetnarski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Klaus Steen Mortensen, Prezes Vestas Northern Europe, a także Cliff Harris, Dyrektor Generalny, GE Renewable Energy EMEA.

Poza tym udział w XI Konferencji i Targach Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Dozoru Technicznego. Wśród panelistów i gości wydarzenia byli też zarówno przedstawiciele organizacji odpowiedzialnych za przesył energii elektrycznej, jak i naukowcy oraz reprezentanci największych firm w Polsce i Europie zajmujących się energetyką wiatrową.

Wśród tematów poruszanych podczas Wydarzenia były następujące ważne dla branży kwestie: czy i jak nowe uwarunkowania polityczne i legislacyjne wpłyną na rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej oraz w Polsce? Jakie będą konsekwencje wprowadzenia nowego aukcyjnego systemu wsparcia w Polsce. Uczestnicy konferencji odbywających się podczas targów starali się również oszacować nowe możliwości dla rozwijającego się sektora obsługi i konserwacji elektrowni wiatrowych. Ważnym tematem był także jak najważniejsi gracze rynku OZE wyobrażają sobie nowy kształt europejskiego rynku energii.

Oddzielna dyskusja toczyła się na temat akceptacji społecznej dla inwestycji wiatrowych oraz ich oddziaływanie na zdrowie.

Najwięcej kontrowersji wzbudzały nowe uregulowania przyjęte w poselskim Projekcie Ustawy „O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”, który trafił do Sejmu w dniu 19 lutego br.

Znajduje się w nim m in. uzależnienie możliwości posadowienia elektrowni wiatrowej od zachowania minimum dziesięciokrotnej wysokości wieży elektrowni wiatrowej w stosunku do zabudowy mieszkalnej, Zmiana klasyfikacji obiektu budowlanego. Obecnie urządzenia elektrowni wiatrowej, w odróżnieniu od np. wieży i fundamentu nie są traktowane jako obiekt budowlany. W związku z tym podatek od nieruchomości płacony jest obecnie tylko od części „nieruchomych”. W praktyce jest to ok. 30% wartości inwestycji. Zmiana w klasyfikacji proponowana w Projekcie nie tylko zwiększy dla właścicieli farm wiatrowych obciążenia fiskalne związane z podatkiem od nieruchomości o ponad 350%, ale spowoduje niewątpliwe oskarżenie o wybiórcze potraktowanie jednego rodzaju obiektu w stosunku do innych, dla których art. 3 pkt 4 prawa budowlanego wciąż stosować będzie obecne przeciwstawne znaczenie normatywne.

Innym kontrowersyjnym zapisem jest uzależnienie możliwości posadowienia elektrowni wiatrowej od zachowania minimum dziesięciokrotnej wysokości wieży elektrowni wiatrowej w stosunku do zabudowy mieszkalnej Zaproponowane w Projekcie sztywne określenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej, poprzez iloczyn dziesięciokrotnej wysokości wieży powoduje, że niezależnie od mocy elektrowni wiatrowej, oraz jej faktycznych parametrów oddziaływania np. w postaci hałasu, odległość od zabudowy będzie zawsze taka sama, co wstrzyma pracę wielu elektrowni już istniejących i niekorzystnie wpłynie na rozwój nowych turbin wiatrowych.

Równolegle na stoiskach targowych swoje produkty prezentowało ponad 50 firm związanych z branżą energetyki wiatrowej.

Patronem honorowym Wydarzenia było w tym roku m.in. Ministerstwo Energii.

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT