Home Aktualności W księdze opublikowanej podczas ceremonii FAO zamykającej Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014 ONZ, Copa-Cogeca podkreśliła kluczową rolę gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych w wyżywieniu świata

W księdze opublikowanej podczas ceremonii FAO zamykającej Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014 ONZ, Copa-Cogeca podkreśliła kluczową rolę gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych w wyżywieniu świata

0
0
W księdze opublikowanej podczas ceremonii FAO zamykającej Międzynarodowy Rok Rolnictwa
Rodzinnego (MRRR) 2014 ONZ, Copa-Cogeca podkreśliła kluczową rolę gospodarstw
rodzinnych i spółdzielni rolniczych w wyżywieniu świata, tworzeniu miejsc pracy, pobudzaniu
wzrostu gospodarczego i ochronie środowiska oraz nakreśliła najważniejsze działania, które
pozwolą na pełne wykorzystanie ich potencjału.
W księdze „Deep Roots” (Głębokie korzenie) znalazły się wpisy rządów, Ambasadora Dobrej
Woli ds. rolnictwa rodzinnego FAO, p. Gerda Sonnleitnera oraz organizacji rolniczych z całego
świata. Księgę będzie można nabyć w najważniejszych międzynarodowych sklepach. Sekretarz
Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen, który sam wychował się w gospodarstwie rodzinnym,
powiedział: „Cieszę się, że dyrektor generalny FAO José Graziano da Silva podkreślił w księdze
kluczową rolę, jaką gospodarstwa rodzinne odgrywają w redukcji głodu i ubóstwa oraz ochronie
zasobów naturalnych. W przyszłości będziemy potrzebować dynamicznego, nowoczesnego i
odpornego sektora rolnego, który zapewni rentowność gospodarstwom rodzinnym i
spółdzielniom rolniczym oraz zagwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe milionom osób na
całym świecie. Jest to szczególnie ważne ponieważ zapotrzebowanie na żywność na świecie ma
wzrosnąć o 60% do 2050 r., a 842 mln osób nadal cierpią chroniczny głód”.
Nakreślając najważniejsze działania p. Pesonen powiedział: „Średnio rolnicy uzyskują jedynie
8% ceny bochenka chleba. Dlatego też należy zwiększyć zyski gospodarstw rodzinnych z rynku.
Muszą oni uzyskać wyższe przychody z rynku. Naszym zdaniem spółdzielnie rolno-spożywcze
mogą pomóc rolnikom poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i wzmocnić ich pozycję. Pozwalają
rolnikom na wspólną sprzedaż ich produktów oraz dodawanie do nich wartości, w celu
uzyskania większych zysków. Komisja Europejska niedawno zleciła badania, które wykazały, że
w krajach UE, w których działa więcej spółdzielni w sektorze mleczarskim, rolnicy uzyskują
wyższe ceny (o ok. 5-10%) niż w krajach, w których liczba spółdzielni mleczarskich jest
niewielka.
W celu utrzymania wymiany pokoleń wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych, bez względu na
ich rozmiar, muszą być rentowne i opłacalne. W związku z powyższym Copa-Cogeca wzywa
głowy państw i rządów do potraktowania gospodarstw rodzinnych priorytetowo,
zagwarantowania im niezbędnych narzędzi i ograniczenia barier handlowych. W szczególności
muszą one zapewnić:
 Dostęp do gruntów i zasobów naturalnych dla gospodarstw rodzinnych;
 Zwiększenie inwestycji w sektorze oraz pobudzenie badań i innowacji,
przy jednoczesnym przekazywaniu wiedzy rolnikom, co zachęci ich do stosowania
innowacyjnych rozwiązań;
 Stworzenie odpowiednich warunków do powoływania organizacji producentów,
np. spółdzielni rolniczych, które pomogą rolnikom w prowadzeniu wspólnej sprzedaży
towarów, zapewnią wyższą wartość produktów w celu zagwarantowania wyższych
dochodów oraz ułatwią radzenie sobie z ekstremalnymi wahaniami na rynku;
 Odpowiednie szkolenia i wykształcenie dla rolników;
 Docenienie na całym świecie niezaprzeczalnego wkładu kobiet w funkcjonowanie
gospodarstw rodzinnych;
 Wsparcie dla młodych rolników, które pomoże im stawić czoła trudnościom
towarzyszącym rozpoczynaniu działalności;
 Rozwiązanie problemu nadużyć i nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym,
aby rolnicy mogli łatwiej uzyskiwać dochody z rynku;
 Zniesienie barier pozataryfowych handlu i wsparcie na rzecz znalezienia nowych rynków
zbytu i zwiększenia promocji eksportu;
 Że gospodarstwa rodzinne w takim samym stopniu co reszta społeczeństwa będą cieszyć
się dostępem do Internetu oraz infrastruktury ogółem;
Na zakończenie p. Pesonen powiedział: „Dochód niektórych gospodarstw rodzinnych jest o
połowę niższy od średniego dochodu w Europie. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne
muszą być w stanie utrzymać się z działalności rolniczej. Mam nadzieję, że rok 2014 nie został
wykorzystany jedynie do obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego. Należy
doprowadzić do zmian politycznych, które poprawią sytuację gospodarstw rodzinnych. Musimy
utrzymać ten proces w 2015 r. i nawet jeszcze później”. Księga jest dostępna na stronie: http://
digital.tudor-rose.co.uk/deep-roots

Dalszych informacji
 
Źródło: copa-cogeca.be
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT