Home Artykuły W Polsce ciągle mamy bardzo dobry drobiarski materiał rodzicielski

W Polsce ciągle mamy bardzo dobry drobiarski materiał rodzicielski

0
0

Autor: Tomasz Kodłubański

 

 

W skutek postępującej globalizacji i intensyfikacji hodowli drobiu polska zarodowa hodowla kur nieśnych została w ostatnim 15-leciu ograniczona do 3 ferm – Ferma Hodowlana Kur Nieśnych Duszniki, należąca do Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o., Zarodowa Ferma Kur Sp. z o.o. Rszew i Zarodowa ferma Kur Sp. z o.o. Mienia. Dzisiaj z tych trzech istnieją już tylko dwie ostatnie w których genetycznemu doskonaleniu poddanych jest łącznie 15 rodów kur.  

Zarodowa Ferma Kur “Rszew” Sp. z o.o. w miejscowości Konstantynów Łódzki powstała w 1994 r. z przekształcenia Państwowego Gospodarstwa Rolnego Rszew, które prace hodowlane związane z produkcją kur ras ogólnoużytkowych prowadziło od połowy lat 50. W latach 90-tych ferma Rszew dostarczała materiał mateczny do innych ferm np. do PGR Łomia położonego w pobliżu Mławy, który rozprowadzał stada reprodukcyjne po innych gospodarstwach. Ferma selekcjonuje 2 rody kur rasy Sussex (S-11, S-55), kury rasy Rhode Island Red (R-55), New Hampshire (N-88) i Barred Rock (P-55).

Całe gospodarstwo obejmuje powierzchnię około 200 ha. na których uprawia się: rzepak, zboża w tym kukurydzę na ziarno – mówi zarządzający fermą Jerzy Smolewski. Wykorzystując posiadane warunki utrzymuje również niewielkie stado bydła mięsnego rasy Highland Cattle, a także konie czystej krwi arabskiej.

Zarodowa ferma kur „Rszew” Sp. z o.o. zajmuje się produkcją bardzo dobrego jakościowo materiału rodzicielskiego. J. Smolewski zauważa, że podstawą hodowli fermy jest doskonały materiał rodzicielski o nazwie Rosa 1.

– Dzisiaj mamy jeśli chodzi o materiał rodzicielski ponad 40 dużych odbiorców w Polsce. Sprzedajemy taki doskonały materiał o nazwie Rosa 1, w którym kura jest krzyżówką dwóch rodów Sussex S-11i S-55 w komplecie z kogutem Rhode Island Red ( R-55), co zapewnia nam uzyskanie w sezonie wylęgowym dobrych parametrów wylęgowości. Co ważne, pisklęta towarowe z tego zestawu rodzicielskiego są autoseksingowe: tzn. można u jednodniówek rozróżnić płeć po upierzeniu. Pisklęta kogutki mają puch kremowy, natomiast kurki mają upierzenie brązowe. Tak kura cieszy się dużą popularności u hodowców ponieważ jest wydajna i odznacza się dobrą zdrowotnością zarówno w odchowie jak i w produkcji.

J. Smolewski dodaje – Pisklęta ras ogólnoużytkowych produkowane przez fermę Rszew charakteryzują się: bardzo dobrą zdrowotnością, dobrą nieśnością, łatwą adaptacją do zmiennych warunków środowiskowych, dobrym wykorzystaniem mieszanek przemysłowych jak i pasz gospodarskich oraz stosunkowo dużą masą ciała po zakończonym procesie produkcji jaj. Podsumowując są to idealne kury do chowu przyzagrodowego jak również do ekologicznej produkcji jaj w systemie wolnowybiegowym.

– W ciągu prawie 20 lat istnienia gospodarstwa znacznie zmodernizowaliśmy wyposażenie fermy, np. wyposażyliśmy nasze budynki o 6 nowych aparatów po 115 tys. jaj oraz co najmniej 5- krotnie zwiększyliśmy stada, produkcję materiału rozrodczego i towarowego. Ferma posiada nowoczesne zbiorniki na zboże, natomiast paszy gotowej kupujemy 32 tony tygodniowo od firmy z Czarnocina dla naszego całego stada, które liczy 30 tys. kur i kogutów hodowanych na ściółce – mówi J. Smolewski.

– Nasze kury są ciężkie – do 2 kg wagi, mniej wrażliwe na zmiany warunków zewnętrznych, przeznaczone do chowu masowego i niewybredna jeśli chodzi o paszę. Wydajność nieśna naszych kur jest mniejsza niż kur typowo nieśnych.

Najnowszym produktem fermy w Rszewie jest materiał rodzicielski w którym kurę Barred Rock ( P-55) oferuje się z kogutem New Hampshire ( N-88). Pisklęta towarowe Rosy 5 są autoseksingowe. Jednodniowe kogutki mają puch czarny i białą plamkę na głowie, a kurki mają czarny puch. Dorosła kurka posiada atrakcyjne czarne upierzenie z metalicznym połyskiem oraz złotym kołnierzem.

Ferma z Konstantynowa Łódzkiego brała także udział w badaniu porównawczym nad poziomem cech jakości jaja z uwzględnieniem ogółem 7 krajowych rodów kur nieśnych, w tym 3 rodów pochodzących z RFK w Rszewie, realizowanym kilka lat temu w ogólnopolskim programie doskonalenia genetycznego.
Jak podkreśla Prezes fermy P. Jerzy Smolewski – Nasz materiał wypadł bardzo dobrze w określeniu w obrębie genetycznie doskonalonych rodów kur nieśnych parametrów genetycznych cech jakości jaja, odziedziczalności (h2) i powtarzalności (rp) oraz korelacji występujących między badanymi cechami. Również wyniki osiągnięte jeśli chodzi o określenie wpływu linii ojcowskich i matecznych 2–rodowego krzyżowania na kształtowanie się cech jakości jaja kur mieszańców oraz zbadanie efektu heterozji i powtarzalności oraz w badaniu porównawczym nad poziomem cech jakości jaja z uwzględnieniem krajowych towarowych kur oraz mieszańców, pochodzących po importowanych zestawach rodzicielskich, utrzymywanych w chowie klatkowym, ściółkowym i na wybiegu, wskazują na wysoką jakość naszego materiału.

RFK Rszew w okresie prawie 20 lat swojej działalności nie tylko unowocześnił swoją bazę nieruchomości, park maszynowy czy znacznie poprawił swoje wyniki produkcyjne ale także osiągnął wśród hodowców, producentów drobiu oraz odbiorców materiału rozrodczego fermy dobrą markę.

– Chcemy by nadal drobiarze byli zadowoleni z naszych produktów, co będzie się przekładało na coraz lepszą rozpoznawalność naszej fermy. Stawiamy na dalszy rozwój ponieważ zależy nam na utrzymaniu dobrej marki naszej fermy – podsumowuje swoją wypowiedź J. Smolewski.

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT