Home Aktualności W reakcji na rozmowy ministrów, Copa i Cogeca apelują do unijnych negocjatorów o szybkie podjęcie decyzji co do przeglądu przepisów UE w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz wyrażają zadowolenie z uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, a także postępów poczynionych w temacie programów szkolnych i biogospodarki

W reakcji na rozmowy ministrów, Copa i Cogeca apelują do unijnych negocjatorów o szybkie podjęcie decyzji co do przeglądu przepisów UE w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz wyrażają zadowolenie z uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, a także postępów poczynionych w temacie programów szkolnych i biogospodarki

0
0

W reakcji na rozmowy ministrów rolnictwa UE, przewodniczący Copa Martin Merrild wezwał unijnych negocjatorów do podjęcia szybkiej decyzji na temat przeglądu przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego podczas rozmów trójstronnych, by producenci zyskali jasność co do nowych przepisów. P. Merrild podkreślił „Do czasu osiągnięcia porozumienia może upłynąć nawet pięć miesięcy. Państwa członkowskie oraz posłowie do PE mają podobne poglądy na temat wielu kwestii, co pozwoli im na wypracowanie porozumienia odnośnie wielu tematów. Apeluję, by się tym zajęli. Np. i Rada i Parlamentu zgadzają się co do utrzymania gospodarstw mieszanych w ramach przeglądu, gdyż zachęca to rolników do stopniowego przekształcania swoich gospodarstw na gospodarstwa ekologiczne. Jednakże, wniosek posłów do PE w sprawie ograniczenia wielkości gospodarstw wywrze negatywne skutki dla niektórych działających już gospodarstw ekologicznych w UE, dlatego też osiągnięcie porozumienia z Komisją Europejską i Radą ma kluczowe znaczenie,” powiedział. Następnie wyraził poparcie dla ostrzeżeń wygłoszonych dzisiaj w Brukseli przez polskiego ministra rolnictwa, który mówił o pogarszającej się sytuacji unijnego rynku wieprzowiny. „Cieszymy się, że dopłaty do prywatnego przechowywania zostaną w końcu wprowadzone w styczniu, by złagodzić presję pod jaką ugina się rynek wieprzowiny w UE. Ceny są dramatycznie niskie. Ubolewamy jednak, że krok ten nie został podjęty wcześniej,” dodał. Wyraził także zadowolenia z postępów poczynionych w temacie programów szkolnych, które pozwoliły na zachowanie odrębności programów, zgodnie z postulatami Copa i Cogeca, a także ze zwiększenia budżetu dla programu sektora mleka. Decyzja powinna zostać zatwierdzona do końca roku. „Ponadto, cieszę się, że ministrowie omówili wniosek UE w sprawie pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Podejście pragmatyczne ma ogromne znaczenie w tym temacie. Utrzymanie i poprawa zdrowia zwierząt jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie konieczności podawania im antybiotyków. Jesteśmy zaangażowani w promocję odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych dzięki receptom. Antybiotyki powinny być podawane tak rzadko jak to możliwe i tak często jak to konieczne,” powiedział. Następnie wyraził zadowolenie z podjęcia tematu zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w kontekście biogospodarki przez ministrów, mówiąc, że przejście na biogospodarkę będzie korzystne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, wydajnej gospodarki zasobami w UE oraz walki ze zmianami klimatu, co może dodatkowo doprowadzić do stabilizacji dochodów rolników. Apelował do państw członkowskich o wypracowanie odpowiednich ram i instrumentów pozwalających na rozwój biogospodarki. 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT