Home Aktualności W sytuacji braku środków ochrony roślin dla zastosowań małoobszarowych i upraw specjalistycznych w UE, Copa i Cogeca podkreślają na światowym szczycie potrzebę intensyfikacji badań i inwestycji w celu znalezienia rozwiązań

W sytuacji braku środków ochrony roślin dla zastosowań małoobszarowych i upraw specjalistycznych w UE, Copa i Cogeca podkreślają na światowym szczycie potrzebę intensyfikacji badań i inwestycji w celu znalezienia rozwiązań

0
0

Wobec braku środków ochrony roślin dla zastosowań małoobszarowych i upraw specjalistycznych w UE, Copa i Cogeca w dniu dzisiejszym na światowym szczycie w Chicago zwróciły uwagę na potrzebę intensyfikacji badań i inwestycji w celu znalezienia nowych środków ochrony roślin i alternatywnych rozwiązań, aby zagwarantować konkurencyjność. W szczycie wzięło udział 170 uczestników z 30 krajów. Dyskutowali na temat coraz poważniejszego problemu światowego, wymieniali się informacjami i mówili o promowaniu partnerstwa w celu generowania danych. Określenie zastosowania małoobszarowe w szczególności stosowane jest do owoców i warzyw, zbóż, nasion, kwiatów i roślin, do których ochrony potrzebne są pestycydy dostosowane do ich konkretnych potrzeb zarówno na etapie uprawy, przechowywania jak i transportu. Przewiduje się spadek liczby dostępnych środków ochrony, co bardzo negatywnie odbije się na uprawach. Utrzymanie opłacalnych i trwałych rozwiązań dla upraw specjalistycznych, takich jak truskawki, czy zastosowań małoobszarowych jest kluczowym elementem konkurencyjnej i zrównoważonej produkcji. Uprawy te stanowią ważną część unijnej gospodarki rolnej i gwarantują zróżnicowaną, zdrową i odżywczą żywność dla wszystkich. Przemawiając na szczycie, Luc Peeters, przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca „Kwestie fitosanitarne” powiedział: „Przyjmujemy z zadowoleniem inicjatywę światowej debaty na temat tego problemu oraz promowania koordynacji i wymiany danych. Jeżeli nie znajdzie się rozwiązania tego problemu, produkcja spadnie w Europie i na całym świecie. Te sektory są także ważne dla UE z punktu widzenia gospodarki, jako że stanowią 20-22% wartości całej produkcji rolnej UE. Musimy objąć przewodnictwo nad tą kwestią razem z USA”. „Należy zintensyfikować działania, jako że rolnicy i ich spółdzielnie w UE stają wobec poważnych ograniczeń, a władze UE niechętnie zajmują się tą sytuacją czy też zwalczają nieuczciwe praktyki prowadzące do nadużyć w łańcuchu żywnościowym. Przemysł ochrony roślin również nie zapewnia wystarczających rozwiązań na rynku. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję UE o powołaniu organu koordynującego w UE dla zastosowań małoobszarowych i upraw specjalistycznych, który będzie koordynował wysiłki na tym polu. O powodzeniu tych działań świadczyć będzie dostępność praktycznych rozwiązań dla plantatorów. Poza tym powinniśmy przyjąć podejście oddolne, które zapewni włączenie rolników i ich spółdzielni w zapewnienie opłacalnego sektora”.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT