Home Aktualności W związku z rosyjskim embargiem Copa-Cogeca powitała jako krok we właściwym kierunku inicjatywę Komisji Europejskiej polegającą na uruchomieniu programu dla mięsa wieprzowego, by usunąć towary z rynku do momentu poprawy sytuacji

W związku z rosyjskim embargiem Copa-Cogeca powitała jako krok we właściwym kierunku inicjatywę Komisji Europejskiej polegającą na uruchomieniu programu dla mięsa wieprzowego, by usunąć towary z rynku do momentu poprawy sytuacji

0
0

Copa-Cogeca uznała za krok we właściwym kierunku przyjętą dzisiaj przez państwa
członkowskie inicjatywę Komisji w zakresie uruchomienia tymczasowego prywatnego
przechowywania dla wieprzowiny. Powinna ona wpłynąć na poprawę trudnej sytuacji rynkowej.
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił: „Sektor został poważnie dotknięty
przez rosyjskie embargo nałożone na wieprzowinę z UE. Padł on ofiarą nieuzasadnionych i
nieproporcjonalnych ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych już w lutym 2014 r. Do tej pory nie
podjęto żadnych działań na rzecz wsparcia sektora. Ceny spadły do krytycznie niskiego poziomu,
przez 18 następujących po sobie tygodni nie przekroczyły unijnego progu referencyjnego.
Wpływa to na marże producentów. Niektórzy z nich byli zmuszeni zarzucić działalność”.
P. Tavares, przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca powiedział: „Dlatego też
popieramy inicjatywę Komisji w zakresie usunięcia części towarów z rynku poprzez
uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Decyzja ta została dzisiaj
zatwierdzona przez państwa członkowskie i stanowi krok we właściwym kierunku. Żałujemy
jednak, że produkty, które najbardziej ucierpiały przez rosyjskie embargo nie zostały objęte tym
programem. Jestem przekonany, że rozwiązanie to wpłynie na poprawę sytuacji rynkowej do
momentu znalezienia nowych rynków zbytu. Doprowadzi ono również do wzrostu cen”.
Dodał: „Będziemy współpracować z Komisją w temacie wprowadzenia dodatkowych
instrumentów. Jesteśmy przekonani, że można prowadzić dodatkowe działania uzupełniające
dopłaty do prywatnego przechowywania, jak np. znalezienie alternatywnych zastosowań dla
tłuszczu objętego aktualnie prywatnym przechowywaniem, znalezienie nowych rynków zbytu,
zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych oraz promocja. Pozwoli to na utrzymanie
rentowności sektora wieprzowiny w przyszłości, gdyż zgodnie z prognozami nastąpi długofalowy
wzrost popytu na świecie”.
 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT