Home Artykuły Warunki opłacalności małych gospodarstw rolnych
Warunki opłacalności małych gospodarstw rolnych

Warunki opłacalności małych gospodarstw rolnych

0
0

Mówi się, że wyłącznie duże gospodarstwa rolne cechują się odpowiednią opłacalnością. Wielko powierzchniowe i wyspecjalizowane farmy bezsprzecznie przynoszą największe zyski, bez konieczności dużego nakładu pracy rolnika. W przypadku kilkuhektarowych upraw sytuacja nie jest już taka prosta, ponieważ nieopłacalne staje się zmechanizowanie produkcji – a co za tym idzie, wymagają one włożenia większego wysiłku. Przy odpowiednim planowaniu i sprzyjających warunkach już niewielkie gospodarstwo może stać się dochodowym biznesem.

Dobrym przykładem mogą być gospodarstwa ukierunkowane na szczególne uprawy, jak zioła, rośliny jagodowe, warzywa czy sady. Najbardziej opłacalne w perspektywie hektara są uprawy ziół, w Polsce prym wiodą lawenda holenderska, kozłek lekarski, rozmaryn, mięta oraz tymianek, a z mniej znanych – lecz bardzo dochodowych – malwa czarna. Tego typu uprawy należą jednak do najbardziej energochłonnych, często wymagają zatrudnienia dodatkowej siły roboczej.

Kolejną grupą są rośliny jagodowe: truskawki, porzeczki, maliny czy aronia. Te oprócz dużego zapotrzebowania na siłę roboczą, szczególnie w sezonie zbiorów i nasadzeń, wymagają również dużych nakładów finansowych przy założeniu plantacji. Ponadto ewentualne plony zebrać można dopiero po kilku latach od jej założenia, a dodatkowo uwarunkowane są wieloma czynnikami. Wysoki plon w przypadku tych roślin nie jest także gwarancją opłacalności, gdyż przy dużej podaży często cena owoców jest niewielka. Praktycznie te same zasady dotyczą roślin sadowniczych, w Polsce głównie jabłoni, śliwek i gruszy, przy czym czas pierwszych plonów jest jeszcze dłuższy.

Większość warzyw na rynku Polskim jest bardzo tania, a ich uprawa staje się opłacalna dopiero na dużym areale, są jednak wyjątki, najbardziej popularnym z nich jest czosnek. Ze względu na wysoką i względnie stabilną cenę główki cechuje się bardzo dużą opłacalnością względem hektara. Ponadto można uprawiać go już na naprawdę niewielkim areale, często jest źródłem dodatkowego dochodu już przy uprawach kilkuarowych.

Innym sposobem podniesienia opłacalności małego gospodarstwa jest hodowla zwierząt, szczególnie niewielkich i mało wymagających gatunków, jak kury, kaczki, indyki, króliki czy szynszyle. W większości przypadków, gdy gospodarstwo wyposażone jest w budynki inwentarskie, ponoszone koszty dotyczą jedynie założenia hodowli i bieżącej obsługi. Niektóre zwierzęta jednak wymagają większych nakładów na specjalistyczne pasze, a w przypadku wystąpienia choroby generują ogromne koszty poniesione na opiekę weterynaryjną.

Ciekawą alternatywą na podniesienie opłacalności w małym gospodarstwie jest przekwalifikowanie produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną, co przy niewielkim obszarze nie wymaga dużego zwiększenia nakładów energii. Zysk, jaki możemy osiągnąć przy takim zabiegu odczuwalny jest w zwiększonych cenach certyfikowanych eko produktów.

Podsumowując, gospodarstwa o małym areale mogą stać sie równie dochodowym biznesem jak wielko powierzchniowe uprawy. Aby jednak odnieść sukces przy mniejszym zapleczu gruntów należy przede wszystkim zorientować się w specyfice najbardziej dochodowych w stosunku do 1 hektara upraw i hodowli. Przemyślane prowadzenie nawet niewielkiego gospodarstwa może stać się dodatkowym lub jedynym źródłem dochodu rolnika.

Autor: Anna Prończuk

Facebook Comments