Home Aktualności Warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

0
0

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zostało opublikowane 5 kwietnia br. (Dz. U. poz. 451).

Fot. Rozporządzenie rozszerza katalog produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach działalności MOL

Fot. Rozporządzenie rozszerza katalog produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach działalności MOL

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. uchylając w tym dniu obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).    

Nowo opublikowane rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych warunków pozwalających na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji oraz wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, a także wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przez prowadzeniu takiej działalności.

Rozporządzenie to wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w stosunku do wymagań obecnie obowiązujących w tym zakresie, np. poprzez rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności (o produkty jajeczne, produkty na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia  zwierzęcego), zwiększenie limitu dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży w  przypadku  gdy  podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją  do sprzedaży konsumentom końcowym podczas wystaw, festynów, targów oraz  kiermaszy organizowanych w celu  promocji tej żywności,  zniesienie wymogu dotyczącego ograniczenia sumy wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów do najwyższego limitu przewidzianego dla jednego rodzaju produktów produkowanych w zakładzie oraz umożliwienie  wykorzystywania do produkcji żywności w zakładach prowadzących taką działalność produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w zakładzie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, w przypadku gdy obie te działalności prowadzone są przez ten sam podmiot.

Źródło: MRIRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT