Home Artykuły Wczesne objawy niedoboru żelaza u dużych prosiąt na etapie odsadzania

Wczesne objawy niedoboru żelaza u dużych prosiąt na etapie odsadzania

0
0

Nowe badanie przeprowadzone w Danii ujawniło, że większe prosięta z danego miotu są bardziej podatne na anemię z niedoboru żelaza niż ich mniejsze rodzeństwo.

Dwóch duńskich naukowców badało, czy duże prosięta wykazują oznaki anemii z niedoboru żelaza.

W pracy opublikowanej w Dzienniku Zdrowia i Produkcji Trzody Chlewnej (Journal of Swine Health and Production) Sheeva Bhattarai i Jens Peter Nielsen z Uniwersytetu Kopenhaskiego informują o badaniu przeprowadzonym na pięciu wysokowydajnych stadach duńskich macior od narodzin do osiągnięcia dojrzałości ubojowej.

W każdym stadzie zidentyfikowano mioty prosiąt na etapie odsadzenia, które urodziły się w tym samym tygodniu, z których losowo wybrano 20 miotów. Z każdego miotu do badań zakwalifikowano największe prosię (Duże), najmniejsze (Małe) i jedno prosię wybrane losowo (Losowe).

Próbki krwi pobrane od wybranych prosiąt na etapie odsadzania poddano analizom laboratoryjnym, włącznie z określeniem poziomu żelaza w osoczu i całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC).

Badaniem objęto 296 prosiąt ze 100 miotów.

Poziom hemoglobiny we krwi wyniósł: u Dużych 119,6 ± 15,5, u Losowych 121,5 ± 15,0, a u Małych 121,5 ± 13,2g na litr, co pokazało, że wyniki te są zbliżone do siebie.

Natomiast duże prosięta miały znacznie niższe średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach, mniej retikulocytów, niższe średnie stężenie retikulocytów w hemoglobinie, niższy poziom żelaza w osoczu i saturację transferyny niż prosięta Losowe i Małe.

W rezultacie Duże prosięta miały znacząco wyższy wskaźnik rozpiętości rozkładu objętości erytrocytów i TIBC niż prosięta Losowe i Małe.

Na podstawie tych wyników Bhattarai i Nielsen wyciągnęli wniosek, że duże prosięta w miocie są bardziej narażone na anemię spowodowaną niedoborem żelaza na etapie odsadzania niż mniejsze prosięta.

Badacze dodają, że alternatywne wskaźniki hematologiczne mogą lepiej służyć wczesnemu wykrywaniu niedoborów żelaza niż tradycyjne parametry hemoglobiny.

Literatura

Bhattarai S i J.P. Nielsen. 2015. Early indicators of iron deficiency in large piglets at weaning. J Swine Health Prod. 23(1):10-17.

Źródło: http://thepigsite.com

 

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT