Home Aktualności Według Copa-Cogeca rolnicy muszą uzyskać rzeczywiste przychody z rynku, aby zagwarantować dynamiczny sektor mleka, zdolny do zaspokojenia światowego popytu, który ma wzrastać o 2,1% w skali roku

Według Copa-Cogeca rolnicy muszą uzyskać rzeczywiste przychody z rynku, aby zagwarantować dynamiczny sektor mleka, zdolny do zaspokojenia światowego popytu, który ma wzrastać o 2,1% w skali roku

0
0

Podczas przesłuchania publicznego ( 27.01.2015 ) na temat pakietu mlecznego i prognoz dla
sektora mleka, zorganizowanego przez posłów do PE, p. Mansel Raymond, przewodniczącego
grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca powiedział, że rolnicy muszą uzyskiwać
rzeczywiste przychody z rynku, które pokryją koszty produkcji i zapewnią dynamiczny sektor
mleka, zdolny do zaspokojenia światowego popytu, który ma wzrastać o 2,1%.
Dodał, że w perspektywie krótkoterminowej należy złagodzić presję na rynek spowodowaną
utratą rynku rosyjskiego, będącego najważniejszym rynkiem eksportowym produktów
mlecznych z UE (przyjmującym 13% w ujęciu ilościowym i 13,4% w ujęciu wartościowym) oraz
tym, że Chiny kupują mniej na światowym rynku. Cena wypłacana rolnikom za mleko w ramach
publicznego skupu interwencyjnego ledwo pokrywa 60% kosztów produkcji, przez co pociąga
ceny w dół. Według p. Raymonda należy ją zaktualizować, aby uwzględnić realia rynkowe
i zapobiec załamaniu rynku. Następnie dodał on: „Potrzeba nam wsparcia w celu znalezienia
nowych rynków zbytu dla naszych produktów, zlikwidowania sztucznych barier w handlu,
zintensyfikowania promocji eksportu i wspierania wywozu. Komisja Europejska musi działać”.
W dalszej części wypowiedzi p. Raymond podkreślił: „Oczekuje się, że światowy popyt na
produkty mleczne wzrośnie w perspektywie średnioterminowej – o 2,1% rocznie do 2024 r.
Musimy być w stanie skorzystać z tych możliwości rynkowych i utrzymać się na pozycji głównego
gracza na światowych rynkach. Należy tworzyć rynki terminowe, aby w części zniwelować
wahania na rynku oraz pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed ryzykiem. W fazie początkowej
niezbędne jest wsparcie ze strony instytucji UE. Musimy zachęcać spółdzielnie mleczarskie, aby
pomagały rolnikom w lepszym zarządzaniu ryzykiem i uzyskaniu wyższych cen. Należy również
rozważyć inne narzędzia, które ochronią rolników przed ryzykiem, takie jak ubezpieczenia”.
P. Raymond powiedział również, że należy w pełni wdrożyć pakiet mleczny UE, ustanawiający
umowy pisemne pomiędzy rolnikami i przetwórcami, co wzmocni pozycję rolników i podwyższy
ich dochody. Komisja musi także zacząć karać nadużycia w łańcuchu żywnościowym, gdzie
dystrybutorzy wykorzystują czynnik strachu, aby zmusić rolników do obniżenia cen „poniżej
kosztów”. Potrzeba także więcej otwartości i przejrzystości w łańcuchu dostaw, co można
osiągnąć poprzez niedawno utworzone obserwatorium rynku mleka, dostarczające aktualne
dane rynkowe.
Na zakończenie p. Raymond powiedział: „Mleko należy do produktów odżywczych. Niezbędna
jest strategia promocji jego konsumpcji, która zachęci do wypracowania zdrowych nawyków od
najmłodszych lat. Ważne jest również wsparcie dla programów jakości w ramach programów
rozwoju obszarów wiejskich. Niezbędne są też badania i innowacje”.

 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT