Home Aktualności Wizyta delegacji przedstawicieli algierskich instytutów naukowych

Wizyta delegacji przedstawicieli algierskich instytutów naukowych

0
0

Kontynuacją rozmów na temat dalszych perspektyw rozwoju współpracy polskich i algierskich instytutów naukowo-badawczych byłospotkanie podsekretarz stanu Zofii Szalczyk z dyrektorem generalnym Instytutu Kultur Wielkich prof. Omarem Zaghouane, dyrektorem generalnym Instytutu Warzywnictwa prof. Saidem Amrar, dyrektor generalny Państwowego Instytutu Ochrony Roślin prof. Moumenem Khaledem oraz dyrektorem Inspekcji Ochrony Roślin Nadią Hadjres przebywającymi w Polsce na zaproszenie dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie prof. Edwarda Arseniuka.

Wiceminister Zofia Szalczyk wyraziła satysfakcję z intensyfikacji współpracy naukowej z algierskimi partnerami podkreślając, że potencjał szeroko pojmowanej współpracy jest nadal niewykorzystany.

– Korzystając z okazji chciałabym wyrazić swoja wdzięczność za wieloletnią pracę Pana prof. Edwarda Arseniuka, Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie na rzecz rozwoju polsko-algierskiej współpracy naukowej – powiedziała  podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

– Pozostaje mieć nadzieję, że współpraca naukowo-ekspercka da również początek nowym relacjom handlowym pomiędzy Polską a Algierią – dodała wiceminister.

Strona polska zachęcała delegatów z Algierii do nawiązywania współpracy z innymi instytutami naukowo-badawczymi, których dorobek naukowy jest równie spektakularny jak dorobek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Przedstawiciele strony algierskiej wyrazili wdzięczność za zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce, gościnne przyjecie oraz interesujące spotkania, w których mieli okazję uczestniczyć.

– Chciałabym wyrazić satysfakcję z bardzo owocnej współpracy podczas wizyty w Polsce – powiedziała dyrektor Inspekcji Ochrony Roślin Algierii Nadia Hadjres – dzięki uzgodnionemu w ostatnich dniach Protokółowi roboczemu mamy nadzieję na dalszą intensyfikację współpracy naukowo-eksperckiej – dodała.

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk podkreślała, że Algieria jest dla Polski bardzo ważnym partnerem. Świadczą o tym podpisane porozumienia, wizyta ministra Marka Sawickiego w Algierii w kwietniu 2015 roku oraz plany utworzenia, do końca 2015 roku, stanowiska radcy ds. rolnych przy polskiej ambasadzie w Algierii.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT