Home Aktualności Wizyta delegacji Republiki Adżarii (Gruzja) w Agencji Rynku Rolnego

Wizyta delegacji Republiki Adżarii (Gruzja) w Agencji Rynku Rolnego

0
0

W dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. Agencja Rynku Rolnego gościła delegację przedstawicieli Republiki Adżarii z Gruzji pod przewodnictwem Pana Ioseba Abuladze, Zastępcy Ministra Rolnictwa Republiki Adżaria.

W pierwszym dniu pobytu ARR zorganizowała seminarium poświęcone przedstawieniu roli i organizacji Agencji Rynku Rolnego jako Agencji płatniczej UE, jak również rozwoju polskiego rolnictwa i branży rolno-spożywczej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat instrumentów wspierania rolnictwa w ramach gospodarczych procesów integracyjnych na przykładzie Unii Europejskiej.

Delegację powitał Pan Lucjan Zwolak, Zastępca Prezesa ARR, który przedstawił krótką informację o ARR. Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej przedstawili zadania i organizację Agencji Rynku Rolnego jako agencji płatniczej UE, jak również wymagania jakie ARR musiała spełnić aby otrzymać statut agencji płatniczej UE.

 

Wizyta delegacji Republiki Adżarii (Gruzja) w Agencji Rynku Rolnego
Pan Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa ARR (w środku), Pan Bartłomiej Kulisz, Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej (po lewej) oraz Pan Paweł Zaręba, Kierownik Działu Współpracy z Komisją Europejską BWM (po prawej) podczas mowy inaugurującej spotkanie

 

W drugim dniu wizyty delegacja Republiki Adżarii miała okazję gościć w  Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i zapoznać się z praktycznymi aspektami zadań realizowanych przez OT ARR.

Delegację w oddziale powitał Pan Ryszard Brański, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ARR  w Warszawie. Delegacja miała okazję konsultacji i zadawania szczegółowych pytań dotyczących poszczególnych bloków tematycznych kierownikom Sekcji w OT w Warszawie: Finansowo- Księgowej, Kwotowania Produkcji Mleka, Administracji, Interwencji, Kontroli Technicznych oraz Sekcji Informacji i Promocji.

 

Wizyta delegacji Republiki Adżarii (Gruzja) w Agencji Rynku Rolnego
Pan Ryszard Brański, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Warszawie wita delegację Republiki Adżaria, (od prawej: Pan Tomasz Michałowski, Kierownik Sekcji Interwencji, Pani Anna Bogdan, Kierownik Sekcji Informacji 
i Promocji oraz tłumacz)

 

Wizyta delegacji Republiki Adżarii (Gruzja) w Agencji Rynku Rolnego
Kierownicy Sekcji wraz z gośćmi podczas prezentacji połączonej z dyskusją

 

 

Członkowie delegacji Republiki Adżarii wykazywali duże zainteresowanie przedstawianymi przez stronę polską zagadnieniami. Szczególne zainteresowanie gości wzgudziły kwestie instytucjonalnej organizacji kontroli przepływów środków finansowych w ramach poszczególnych mechanizmów i programów obsługiwanych przez ARR.

Przeprowadzono interesującą dla obu stron roboczą dyskusję  pozwalającą przybliżyć  specyfikę uwarunkowań gospodarczych oraz profilu produkcji rolnej w Polsce.

Goście byli pod szczególnym wrażeniem ciepłego i serdecznego ich przyjęcia jak również wysokich standardów realizacji procesów organizacyjnych w Agencji Rynku Rolnego. Liczą na dalszą współpracę.

Źródło: ARR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT