Home Aktualności Wizyta w Czarnogórze

Wizyta w Czarnogórze

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w dniach 11-13 grudnia br. złożył wizytę w Czarnogórze.

Fot. Minister Marek Sawicki oraz minister Petar Ivanowic podczas podpisania memorandum

Fot. Minister Marek Sawicki oraz minister Petar Ivanowic podczas podpisania memorandum

Jej celem była kontynuacja rozmów nt. dostosowań czarnogórskiego sektora rolno-spożywczego do wymogów unijnych, rozpoczętych podczas wizyty w Warszawie ministra rolnictwa Czarnogóry. Podjęte długofalowe działania m.in. poprzez wymianę ekspertów mają na celu pomoc w przygotowaniu stanowiska negocjacyjnego w obszarze Rolnictwo, jaki i w przyszłych negocjacjach z UE. Ważnym elementem jest również pozyskanie Czarnogóry jako przyszłego sojusznika w pracach już w ramach struktur unijnych.

Kolejnym elementem wizyty było wypracowanie z partnerami czarnogórskimi lepszych warunków do prowadzenia współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i przedsiębiorcami. Dotychczasowa współpraca, w tym w szczególności wymiana ekspercka z partnerami bałkańskimi, sprzyja w budowie pozytywnego wizerunku Polski w regionie Bałkanów Zachodnich.

Podczas dwustronnych rozmów omówiono kwestie dotyczące bieżącej współpracy w zakresie rolnictwa oraz nakreślono cele na przyszłość. Minister M. Sawicki podkreślił, że jest pod wrażeniem serdeczności społeczeństwa, klimatu i różnorodność krajobrazu. Podkreślił intensywność relacji gospodarczych w ostatnim okresie i wyraził nadzieję na ich utrzymanie, przynajmniej na obecnym poziomie. Minister Marek Sawicki wyraził też zadowolenie jednoznacznym opowiedzeniem się Czarnogóry za członkostwem w UE. Zaznaczył, iż Polska jest w strukturach UE od 10 lat i przedstawił korzyści płynące z tego faktu. Zaznaczył, że przygotowania Polski do struktur unijnych często wiązały się z wieloma problemami organizacyjnymi i uregulowaniami prawnymi. Jednak członkostwo pozwala m. in. na większy wpływ na zmiany regulacji, co jest korzystne dla krajów będących w strukturze UE. Minister przedstawił kilka możliwości dla Czarnogóry.

Pierwszą z nich jest produkcja żywności organicznej, zarówno na rynek czarnogórski jak i na rynek UE. Zwrócił uwagę, że Polska ma duże doświadczenie w tym zakresie.

Drugim elementem jest przetwórstwo, ponieważ produkty przetworzone są bardziej wartościowe. Wiąże się to jednak z koniecznością inwestycji. Istnieje również możliwość współpracy w tym zakresie.

Trzeci element to doradztwo rolne i bezpieczeństwo żywności. Wiąże się to z możliwością współpracy w zakresie badań laboratoryjnych.

Minister podkreśli, iż ww. elementy są zawarte w memorandum podpisanym pomiędzy ministrami rolnictwa obu krajów. Obie strony wyraziły przekonanie, że dokument ten stanowi ważny krok na drodze dalszego wzmacniania polsko-czarnogórskich relacji w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

Natomiast minister rolnictwa Czarnogóry podkreślił stabilność polityczną kraju, przez co Czarnogóra jest partnerem przewidywalnym i bezpiecznym we współpracy. Podkreślił również duże zaawansowanie prac w zakresie przystosowania do członkostwa w strukturach UE. Jako elementy ważne dla rozwoju współpracy minister Petar Ivanowic wskazał:

  • doradztwo rolnicze,
  • porozumienie w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych i weterynaryjnych,
  • współpracę z polskimi uczelniami rolniczymi,
  • ustanowienie w Czarnogórze doradcy przedakcesyjnego celem wymiany doświadczeń w dostosowywaniu prawodawstwa do acquis communitare,
  • współpracę w zakresie badań laboratoryjnych.

Powyższe propozycje współpracy z zadowoleniem przyjął minister Marek Sawicki. Jako przykład podał kilka uczelni rolniczych, które są zainteresowane wymianą studentów, jak również kadry profesorskiej. Zobowiązał  MRiRW do przygotowania oferty w ww. zakresie. Zaproponował również rozważenie wspólnych projektów w zakresie współpracy pomiędzy szkołami średnimi oraz instytutami badawczymi. Współpracę w zakresie badań laboratoryjnych uzależnił od oczekiwań strony czarnogórskiej i poprosił o uszczegółowienie zapotrzebowania. Z zainteresowaniem przyjął propozycję współpracy w zakresie doradcy przedakcesyjnego, podając jako dobry przykład współpracę z Mołdawią. Minister przedstawił system doradztwa rolniczego w Polsce podkreślając możliwości współpracy. Jako dobrą formę współpracy wskazał na możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy “młodymi rolnikami”. Jako wyspecjalizowaną organizację podał Centrum Naukowe Młodych Rolników. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił osiągnięcia Polski w produkcji żywności wysokiej jakości, w tym w szczególności owoców i warzyw, produktów mleczarskich i mięsnych. Zaznaczył, iż w Unii Europejskiej jest miejsce również dla czarnogórskich produktów rolno-spożywczych, ponieważ ponad pół miliarda unijnych konsumentów potrzebuje żywności wysokiej jakości i produktów oryginalnych. Jednak aby wymiana towarowa była bezpieczna, konieczna jest dobra współpraca pomiędzy służbami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi.

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Czarnogórze była również okazją do promocji polskiej żywności w tym regionie. Podczas organizowanego we współpracy z Ambasadą RP w Czarnogórze Dnia Polskiego czarnogórscy przedstawiciele branży spożywczej oraz producenci rolni mieli okazję poznać wysokiej jakości polskie produkty a także nawiązać bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami z Polski.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT