Home Aktualności Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

0
0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, w dniach 23-27 listopada br., przebywał z oficjalną wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Głównym celem było przeprowadzenie bezpośrednich rozmów z kierownictwem resortów, w gestii których znajdują się sprawy związane z rolnictwem i handlem, a także ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności oraz umożliwienie dostępu do rynku emirackiego polskim produktom rolno-spożywczym. Bardzo ważnym elementem wizyty był również udział w targach SIAL Middle East i promocja polskich produktów tym rynku.

Podczas pobytu w ZEA minister M. Sawicki spotkał się z ministrem wody i środowiska Rashidem Ahmedem bin FAHD, wicepremierem Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, ministrem ds. prezydenckich, Prezesem Urzędu ds. Kontroli Żywności Abu Dhabi, prezesem Izby Przemysłowo Handlowej Abu Dhabi Mohamedem Thani Murshed Ghannam Al-Rumaithi, prezesem Izby Przemysłowo Handlowej Dubaju Abdul Rahmanem Saif Al-Ghurair oraz prezesem Wydziału Kontroli Żywności Urzędu Miejskiego Dubaju Khalidem Shareef.

Podczas rozmów strony podkreślały przyjazne stosunki między Polską i ZEA oraz wolę intensyfikacji współpracy, w tym gospodarczej. Minister M. Sawicki wyraził satysfakcję ze wzrostu zainteresowania emirackich konsumentów polską żywnością, czego dowodem jest fakt, że w 2013 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski na rynek ZEA wyniosła blisko 85 mln EUR, co oznaczało wzrost o ponad 47% w stosunku do 2012 roku. Minister Marek Sawicki podkreślał, że Polska żywność ma silną i pewną pozycję na rynku europejskim, gdzie trafia prawie ¾ eksportu i skąd pochodzi prawie 70% importu. Polska jest w Europie i na świecie znaczącym producentem rolnym produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego: owoców, warzyw, mleka, mięsa i zbóż, zarówno jako surowców, jak i produktów przetworzonych. Dzięki temu istnieje, nadal nie wykorzystany, potencjał w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi.

W rozmowie z szefami służb weterynaryjnych Abu Dhabi i Dubaju, minister M. Sawicki zwrócił się z prośbą o jak najszybszą finalizację prowadzonych procedur dopuszczenia do rynku emirackiego polskich produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności wołowiny, produktów mleczarskich i jaj. Podkreślił fakt, iż polskie służby weterynaryjne i fitosanitarne przywiązują ogromną wagę do kontroli żywności na poszczególnych etapach produkcji żywności, dzięki czemu polska żywność jest bezpieczna. Minister zwracał również uwagę na fakt, że surowiec tradycyjnie pozyskiwany jest z polskich gospodarstw o wielopokoleniowych tradycjach i przetwarzany jest w najnowocześniejszych zakładach przetwórczych.

Szef polskiego ministerstwa rolnictwa zaprosił swoich rozmówców do złożenia wizyty w Polsce, aby mogli oni osobiście ocenić jakość i bezpieczeństwo polskich produktów, ich walory smakowe i zapachowe.

W rozmowach z szefami Izb Handlowo-Przemysłowych Abu Dhabi i Dubaju ustalono, iż należy ustanowić Biuro ds. współpracy w zakresie obrotu handlowego, którego celem byłaby promocja polskiej żywności w ZEA i współpraca z ww. Izbami. Rozmówcy zgodzili się z ministrem, że polską żywność cechuje wysoka jakość i konkurencyjna cena, ale zauważano, iż konieczny jest marketing i budowanie jej pozycji na rynku w ZEA. Strony ustaliły, że konieczna jest silniejsza aktywność promocyjna w zakresie polskich produktów w regionie, w tym w szczególności w Dubaju, z uwagi na położenie w regionie i możliwości reeksportu. Podkreślano również wielokulturowość ZEA i, co się z tym wiąże, popyt na różne rodzaje żywności: mleko, produkty mleczarskie, wyroby cukiernicze, drób, wołowinę i wieprzowinę. Strony zgodziły się na poszerzenie współpracy w zakresie wymiany towarowej i wzajemnych inwestycji w Polsce i ZEA. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest planowana ekspozycja polskich produktów rolno-spożywczych w Dubaju jesienią 2015 r.

Minister uczestniczył również w wydarzeniach promocyjnych z udziałem emirackich przedsiębiorców, zorganizowanych na potrzeby polskiego biznesu, obecnego na targach SIAL MIDDLE EAST, tj. spotkaniach na targach SIAL, wieczorze poświęconym polskiej kuchni oraz konferencji nt. możliwości biznesowych w Polsce. Minister Marek Sawicki zapewniał emirackich przedsiębiorców, że strona polska dokłada wszelkich starań, aby potencjalni partnerzy handlowi w ZEA mieli jak najlepszy dostęp do informacji o polskich produktach. ZEA znajdują się na liście priorytetowych krajów w zakresie promocji polskich produktów, w tym objęte są dwoma branżowymi programami sektora rolno-spożywczego. Na targach SIAL MIDDLE EAST obecne są 4 agencje rządowe i blisko 50 firm branży rolno-spożywczej. Liczymy na nawiązanie wielu korzystnych kontaktów między polskimi i emirackimi przedsiębiorcami. Podczas rozmów z przedstawicielami administracji emirackiej minister podkreślał konieczność rozszerzenia działań promocyjnych na rynku emirackim poprzez uczestnictwo w targach Gulfood w Dubaju. Wnioskował, aby umożliwiono polskim przedsiębiorcom uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczej, dzięki czemu możliwe byłoby zorganizowanie stoiska narodowego i jeszcze lepsza ekspozycja polskich specjałów.

Na podstawie dotychczasowej współpracy i wyników handlu, rynki Bliskiego Wschodu oceniane są jako perspektywiczni i znaczący odbiorcy polskiego sektora produktów rolno-spożywczych. Kraje te od kilku lat stają się coraz ważniejszymi odbiorcami polskiego eksportu rolno-spożywczego, m.in. dzięki staraniom polskiej administracji, zarówno w zakresie ustalania warunków obrotu, jak i działań informacyjno-promocyjnych. Znaczenie tych rynków, jak również specyfika współpracy z partnerami z krajów Bliskiego Wschodu, wymaga stałej obecności na ważnych imprezach promocyjnych w regionie i utrzymywania stałych kontaktów z partnerami. ZEA to centrum dystrybucji i reeksportu produktów rolno-spożywczych dla całego regionu. Ponadto, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, ZEA posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze infrastrukturalne.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT