Home Aktualności Wniosek o płatności obszarowe przez Internet – pomoże je wypełnić doradca z ODR

Wniosek o płatności obszarowe przez Internet – pomoże je wypełnić doradca z ODR

0
0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników,  ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,  które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.
Przez Internet można złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020. Złożenie wniosku o przyznanie wszystkich płatności wraz  z wymaganymi załącznikami, w tym z wymaganymi materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu do aplikacji “e-wniosek” jest posiadanie loginu i kodu dostępu, które są nadawane rolnikowi na jego wniosek  Jeżeli rolnik nie posiada loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ich nadanie. Po zalogowaniu się do tej aplikacji  rolnikowi zostanie udostępniony wstępnie wypełniony wniosek, na podstawie danych deklarowanych do płatności w 2014 roku. Taki wniosek może zostać przekazany do wypełnienia doradcy. Lista doradców jest dostępna w tej aplikacji. Wypełniony przez doradcę wniosek musi być podpisany i zatwierdzony przez rolnika.
Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją. Aplikacja sprawdzi też czy spełnione zostały  wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała, czy nie występują w nich np. jakieś braki. Po przesłaniu do Agencji wypełnionego wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na tym  potwierdzeniu, będzie też podana informacja o terminie na dokonanie takich poprawek czy uzupełnień. 
Możliwość składnia wniosków przez Internet to nie jedyne ułatwienie wprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
-Dzięki dzisiejszemu porozumieniu, doradcy będą mogli w imieniu rolnika wypełnić wniosek o przyznanie płatności obszarowych. To nowość, którą wprowadziliśmy wiedząc, że co roku doradcy wypełniają, w formie papierowej, ok 40  % wniosków o przyznanie tych płatności. Składając wniosek  za pomocą aplikacji e-wniosek nie będzie potrzeby przepisywania danych do systemu Agencji, dzięki temu szybciej zostanie przeprawa  kontrola i rolnik może szybciej otrzymać należne mu płatności za 2015 rok. Aplikacja sprawdzi, czy składany  wniosek jest kompletny tzn. czy wypełnione są wszystkie pola i czy dołączono wszystkie załączniki. Dzięki temu rolnicy nie będą zmuszeni poprawiać wniosków.  Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych, większość rolników otrzymała już wnioski spersonalizowane. Od tego roku po raz pierwszy na jednym formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013. – informuje Andrzej Gross, prezes ARiMR.
Tymczasem Agencja przygotowuje rolników do korzystania z nowego systemu płatności bezpośrednich. Szkoli również doradców, którzy będą pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie wszystkich płatności obszarowych.  W 2015 r. ARiMR rozpocznie wypłacanie wsparcia bezpośredniego w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejski, którą przyjęto do 2020 roku.  Wchodzące w życie nowe zasady przyznawania dopłat dotyczą zarówno tzw. I filara  Wspólnej Polityki Rolnej, jak i powiązanych z nim płatności realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać od 15 marca do 15 maja 2015 r.  Złożenie tych dokumentów jest możliwe także do 9 czerwca ale wówczas kwota należnych płatności zostanie pomniejszona. 
-Zachęcamy wszystkich  rolników do udziału w organizowanych szkoleniach i zapoznania się z udostępnionymi  materiałami. Przypominamy, ze na stronie internetowej Agencji są dostępne pomocne narzędzia np. kalkulator realizacji praktyk zazielenienia, kalkulator płatności oraz instrukcje wypełniania wniosku.  Znajomość nowych zasad udzielania wsparcia obszarowego pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału gospodarstwa i skorzystanie ze wszystkich możliwych środków finansowych w optymalnej wysokości – podkreśla Andrzej Gross, prezes ARiMR.
Już w zeszłym roku pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzili blisko 3 tysiące szkoleń, w których udział wzięło ponad 85 tysięcy rolników, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. Szkolenia trwają nadal i zakłada się, że przed rozpoczęciem naboru wniosków zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach. 
W Polsce wnioski o płatności obszarowe składa co roku ok. 1,3 miliona rolników. 

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT