Home Artykuły Wpływ kwasów organicznych i składników roślinnych w dawce pokarmowej na stan jelit prosiąt w fazie odsadzenia

Wpływ kwasów organicznych i składników roślinnych w dawce pokarmowej na stan jelit prosiąt w fazie odsadzenia

0
0

Badanie przeprowadzone we Włoszech udowodniło, że podawanie prosiętom mikrokapsułkowanej mieszanki kwasów organicznych i składników roślinnych przyspiesza tempo rozwoju jelit u młodych zwierząt oraz ich wzrost.

Kwasy organiczne, np. kwas cytrynowy i sorbowy, oraz składniki pochodzenia roślinnego takie jak monoterpeny i aldehydy, są od lat podawane świniom jako alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu – tak twierdzą Ester Grilli z Uniwersytetu Bolońskiego oraz współautorzy badania ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W czasopiśmie BMC Veterinary Research napisali, że jak do tej pory nigdy nie badano wpływu tych składników na funkcjonowanie bariery ochronnej jelit oraz na stany zapalne tego organu.

Celem badania naukowców była ocena wpływu mikrokapsułkowanej mieszanki kwasu cytrynowego i sorbowego (kwasy organiczne, w skrócie KO) oraz czystych składników pochodzenia roślinnego – tymolu i waniliny (składniki roślinne, w skrócie SR) na kondycję i funkcjonowanie jelit u odsadzonych prosiąt oraz na komórki Caco-2 w badaniu in vitro.

W ramach pierwszego badania 20 prosiąt podzielono na dwie grupy, z których jedna była karmiona dietą podstawową, druga taką samą dietą wzbogaconą o KO + SR (5g/kg) przez dwa tygodnie pod odsadzeniu. Po upływie tego czasu od wszystkich zwierząt pobrano próbki jelita krętego i jelita czczego. Wykorzystano komory Ussinga do pomiaru przezskórnego oporu elektrycznego (trans-epithelial electrical resistance, TER), prądu zwarciowego (intermittent short-circuit current, I-SC) i przepływu dekstranu.

Pobrano również wymazy błony śluzowej jelit do analizy cytokin (n=6).

Podczas drugiego badania zespół mierzył bezpośredni wpływ substancji na TER oraz na przepuszczalność jednowarstwowych Caco-2 poddawanych działaniu 0,2 g lub 1 g KO+SR na litr.

U świń karmionych KO+SR odnotowano zmniejszony I-SC w jelicie krętym (P<0,07), natomiast ekspresja genu IL-12, TGF-β i IL-6 została zniesiona.

W badaniu in vitro komórek Caco-2 zaobserwowano wzrost TER po suplementacji 0,2g/litr w czwartym, szóstym i czternastym dniu eksperymentu, natomiast podanie 1g/l spowodowało wzrost TER w 10. i 12. dniu badania (P<0,05).

Nie zaobserwowano znaczących zmian w przepływie dekstranu, jedynie w siódmym i czternastym dniu przepływ był mniejszy (odpowiednio P<0,10 i P<0,09).

W podsumowaniu Grilli i współautorzy stwierdzili, że podawanie KO + SR usprawniło dojrzewanie błony śluzowej jelit poprzez wywarcie wpływu na miejscowe i układowe ogniska zapalne, dzięki czemu tkanka jelit stała się mniej przepuszczalna, co w ostatecznym rozrachunku przyczyniło się do lepszego wzrostu przedwcześnie odsadzonych prosiąt.

Literatura:

Grilli E., B. Tugnoli, J.L. Passey, C.H. Stahl, A. Piva and A.J. Moeser. 2015. Impact of dietary organic acids and botanicals on intestinal integrity and inflammation in weaned pigs. BMC Veterinary Research. 11:96. doi:10.1186/s12917-015-0410-0

Źródło: http://www.thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT